پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:27 - 1399/10/09

شهرداران ازگله و بانه وره منصوب شدند

طي احكام جداگانه اي از سوي مهندس هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه، شهرداران ازگله و بانه وره منصوب شدند.

به گزارشهزار ماسوله، طي احكام جداگانه اي از سوي مهندس هوشنگ بازوند استاندار كرمانشاه، شهرداران ازگله و بانه وره منصوب شدند.

 

در اين احكام، آقاي خليل رضايي نژاد به عنوان شهردار ازگله و آقاي اميد محمدي به عنوان شهردار بانه وره منصوب شده اند.

 

این احکام در اجرای تبصره 3 ذیل بند یک ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و باتوجه به پیشنهاد شورای اسلامی شهرهای مذکور صادر شد.