پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله20:31 - 1399/09/12
امام جمعه ثلاث باباجانی:

تلاش دشمن ؛ ریشه کن کردن فراگیری علم و پیشرفت در ممالک اسلامی است

ماموستا ملا احمد شیخی با بیان اینکه دشمن همچنین به دنبال این است که صنعت و پیشرفت و تکنیک در کشور اسلامی علی الخصوص در جمهوری اسلامی نباشد افزود: تلاش دشمن به دنبال این است که علم را در ممالک اسلامی ریشه کن کند ؛تا بتواند پیشرفت اسلام و شکوفایی صنعتی در اسلام را بگیرد .

به گزارشهزار ماسوله، امام جمعه ثلاث باباجانی در گفتگویی با خبرنگار ما ضمن تسلیت ترور شهید محسن فخری زاده اظهار داشت: این نوع ترورها؛ ترور دانش و علم است که استکبار جهانی به طرق مختلف تلاش می کند که دانشمند و عالم در کشور اسلامی نباشد.

 

ماموستا ملا احمد شیخی با بیان اینکه دشمن همچنین به دنبال این است که صنعت و پیشرفت و تکنیک در کشور اسلامی علی الخصوص در جمهوری اسلامی نباشد افزود: تلاش دشمن به دنبال این است که علم را در ممالک اسلامی ریشه کن کند ؛تا بتواند پیشرفت اسلام و شکوفایی صنعتی در اسلام را بگیرد و مانع حرکت مسلمانان برای فراگیری علوم و دانش باشند و تنها استکبار جهان حرف اول را بزند و پیشرفت ها را با نام خود ثبت کند.

 

وی گفت: این اقدامات برای اولین بار نبوده و همچنان ادامه دارد و استکبار جهانی به دنبال آن هستند که مسلمانان به دنبال علم و دانش نباشند.

 

وی ادامه داد: تمام روزهای سال را با عناوین مختلف به بهانه های آزادی؛ حقوق زنان؛ حقوق بشریت و هسته ای تلاش می کنند که مانع به حرکت دراوردن چرخ علم و دانش برای مسلمانان و نظام جمهوری اسلامی باشند که از پیشرفت بایستد و یا حداقل تسلیم خواسته های انها باشند.

 

امام جمعه ثلاث باباجانی گفت: از طرف دیگر ما می بینیم که امریکا در مسئله انتخابات خود؛ شکست خورده است و انتظار داشتند که به این شیوه نباشد و روز به روز در کارهای خود موفق نبوده اند.

 

ماموستا شیخی اضافه کرد: داشنمندان هم همیشه به افراد محدود خلاصه نمی شوند و تعداد دانشمندان هسته ای هم کم نمی باشد بلکه دارای چندین دانشمند و صدها شاگرد دیگر می باشد بنابراین دشمن نمی تواند با این کارها موفق شود.

 

وی افزود: روز به روز ثابت می شود که دشمنان ما تروریست هستند و خود نیز می دانند که تروریست بودن ؛ محکوم است اما اشاره می کنند که کار ما نبوده است و تلویحا هم اشاره می کنند که چنین اتفاقی از جانب اسرائیل بوده است و ما نیز این حرکت ها را محکوم می کنیم.

 

وی در پایان گفت: قطعا این حرکت ها بی پاسخ نخواهند ماند و قطعا پیشرفت علم هم ادامه دارد و قفل نخواهد شد.