پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله12:24 - 1399/09/06
فرماندار پاوه خبر داد:

لزوم تعامل بيشتر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با فرمانداریها

فرماندار پاوه گفت: انتظار داریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور هماهنگی در تخصیصها و مبادلات موافقتنامه ها با فرمانداریها تعامل بیشتری داشته باشند.

به گزارشهزار ماسوله، فرماندار پاوه در جلسه ی ویدیو کنفرانس شورای معاونین ، مدیران و فرمانداران استان در سخناني اظهار داشت: انتظار داریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور هماهنگی در تخصیصها و مبادلات موافقتنامه ها با فرمانداریها تعامل بیشتری داشته و کانالی را برای فرمانداران ایجاد نمایند که به صورت یومیه بتوان با مدیران آن سازمان ارتباط داشت.

 

ايده پور افزود: فرمانداری پاوه در حالی که می بایست در تعطیلیهای کرونایی با پنجاه درصد از کارکنان فعالیت نماید اما به دلیل کمبود نیرو همه ی این کارکنان در این تعطیلیها حضور داشته اند.

 

وي گفت: از مجموع 17 نفر کارکنان فرمانداری پاوه بیش از 7 نفر از آنها مبتلا به کرونا شده اند.

 

وي ادامه داد: فرمانداری های مناطق مرزی استان کرمانشاه در دوران تحریم ها نقش اقتصادی مهم و کلیدی ایفا نموده اند که این امر بر امنیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی منطقه ، استان و کشور تاثیر بسزایی داشته است که این امور باید مورد توجه قرار گیرند .

 

فرماندار پاوه اضافه كرد: فرمانداری های مناطق مرزی مشکلات خاص خود را دارا هستند در امور مربوط به کوله بری و سایر مسایل مربوط به مبادلات مختلف مرزی فرمانداری پاوه در ماه دهها جلسه ی کوچک و بزرگ تشکیل می دهد .

 

ايده پور افزود: بیش از 12 آیتم مخصوص فرمانداریهای مناطق مرزی وجود دارند که خاص این فرمانداریها هستند و شاید بیشتر نیرو صرف این 12 آیتم شود که این امر باید مطمح نظر دوستان قرار گیرد .

 

وي در پايان گفت: نقش فرمانداران مناطق مرزی در امنیت نقش بسیار مهمی است که این نقش باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد.