پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله08:18 - 1399/04/03
پیازهای خودرو یا وحشی پیازدول!!!

شاهو و تعرض به گونه های گیاهی خودرو آن

همه مخاطبان به ارزش واقعی گیاهان دارویی در زیستگاه های طبیعی اورامانات و بالاخص منطقه پاوه را پی برده و خواستار حفاظت و صیانت از این ذخایر ژنتیکی طبیعی هستند ‌ اخیرا گزارشات و مشاهداتی مبنی بر فروش این گونه گیاهی با ریشه کن کردن پیاز کوهی منطقه پیاز دول توسط چند نفر در شهر پاوه وجود دارد .

به گزارشهزار ماسوله، رییس اداره محیط زیست شهرستان پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما در خصوص ریشه کن کردن پیازهای خودرو وحشی در منطقه پیازدول در ارتفاعات شاهو اظهار داشت: پیازدول منطقه در دامنه قله شاهو و سرشار از گونه های متعدد گیاهی و غنای ژنتیکی طبیعی که در روزهای اخیر  از روی ناآگاهی و بی خبر از عواقب ناگوار و تخریب زیست محیطی و لطمات سنگین ان عده ای این گیاهی خودرو و طبیعی  را برای امرار معاش موقت چند روزه انتخاب کرده و با این انتخاب غلط هر ساله در چنین موقعی خسارات سنگینی را بر پیکره ژنتیکی  منطقه با ارزش مذکور وارد میکنند .

 

محمد اخگر زاده افزود: گونه پیاز کوهی یا خودرو منطقه پیازدول در عرصه محدودی از این منطقه بدلیل مساعد بودن شرایط آب و هوایی ،دامنه این قله را بیش از پیش مزین و چرخه طبیعت زیبای شاهو را غنی تر می نماید .

 

وی گفت: در واقع ارزش دارویی و درمانی این گونه گیاهی خودرو به مراتب بسیار ارزشمند تر از ریشه کن کردن و فروش برای امرار معاش چند نفر بوده و به هیچ عنوان  غیر قابل مقایسه و توجیه نبوده و برای عموم شهروندان نیز قابل پذیرش نمی باشد.

 

اخگر زاده ادامه داد: همه مخاطبان به ارزش واقعی گیاهان دارویی در زیستگاه های طبیعی اورامانات و بالاخص منطقه پاوه را پی برده و خواستار حفاظت و صیانت از این ذخایر ژنتیکی طبیعی هستند ‌ اخیرا گزارشات و مشاهداتی مبنی بر فروش این گونه گیاهی با ریشه کن کردن پیاز کوهی منطقه پیاز دول توسط چند نفر در شهر پاوه وجود دارد و تمامی علاقمندان به طبیعت و محیط زیست منطقه نیز از این  موضوع گله مند و انتقاد بجا و بسیار معقولانه داشته اند .

 

رییس محیط زیست شهرستان پاوه اضافه کرد: این افراد نیز باید بدانند که امرار معاش و رزقی که باعث انقراض گونه های ذخایر ژنتیکی طبیعی شده ، خیر و برکتی بهمراه نداشته و با این اقدام خسارات زیست محیطی را برای خود و  عموم مردم ایجاد کرده اند.

 

وی افزود: لذا از عموم شهروندان و دوستداران طبیعت این منطقه تقاضامند و خواستاریم تا در حفاظت و بقا این گونه طبیعی و سایر زیستمندان محیط زیست طبیعی منطقه ما را همراهی و همیاری و مساعدت نموده و هر شخصی به هر طریق و به هر نحو ممکن در حفظ میراث طبیعی و نگهداری آن برای نسل های آتی تلاش نموده و نگذاریم از  این وضعیت نابسامان اقتصادی که منطقه ما را بیشتر رنج می دهد  و از طرفی درآمد کاذب چند روزه برای چند نفر ، خسارت سنگین زیست محیطی برای همه رقم بخورد .

 

اخگر زاده در پایان افزود: چرا که انقراض ژنوتیپ ها یا گونه های ژنتیکی طبیعی ، احیای مجدد آن ها  امریست محال و غیر قابل تجدید . ‌ پس ارزش آن را دارد که همه آحاد و اقشار جامعه در این زمینه همراهی و همکاری داشته و در صورت مشاهده چنین موضوعاتی با ارشاد و راهنمایی های لازم مانع تخریب گردند .