پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:41 - 1399/03/21
نگاهی به آمار تعداد مبتلایان به کرونا در پاوه

به کدامین آمار ، باور کنیم؟؟/ وضعیت قرمز با آمار پنهانی یا رسمی؟؟

این عنوان برای شهرستان جوانرود با ۳۷۷ مورد مبتلا منطقی می باشد، ولی شهرستان پاوه هم با ۸۱ مورد آمار رسمی به عنوان وضعیت قرمز معرفی شده است.

به گزارشهزار ماسوله، بنا به اعلام رسمی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه، تعداد مبتلایان جدید به کرونا در اورامانات به تفکیک هرشهرستان از تاریخ ۱۶ تا ۲۱ خرداد ماه، ۱۹۳ نفر در جوانرود، ۲۲ نفر در ثلاث باباجانی ، ۲۹ نفر در پاوه و ۱۳ نفر در روانسر اضافه شده اند.

 

گرچه باید در نظر داشت که آمار بالای ۵۰ نفر مبتلای کرونا به عنوان وضعیت قرمز آن شهرستان محسوب می شود اما با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود، که با این شرایط و با اعلام وضعیت قرمز برای شهرستان های جوانرود و پاوه، این عنوان برای شهرستان جوانرود با ۳۷۷ مورد مبتلا منطقی می باشد، ولی شهرستان پاوه هم با ۸۱ مورد آمار رسمی به عنوان وضعیت قرمز معرفی شده است.

 

گویا این آمار اعلامی شهرستان پاوه، بیشتر از ثلاث باباجانی با ۱۷۰ مورد ابتلا است که عنوان وضعیت قرمز را برای پاوه لحاظ کرده اند و شنیده هایی هم مبنی بر خود مراقبتی بیماران با پیشنهاد شبکه بهداشت و درمان وجود دارد که آمار رسمی مبتلایان به کرونا را با واقعیت منطبق نخواهد کرد.

 


از همه مردم تقاضامندیم که کرونا را جدی بگیرند و یک بار دیگر با در خانه ماندن، مانع شیوع این ویروس باشند.