پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله21:02 - 1398/11/12
در حوزه اورامانات صورت گرفت:

احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان

فرماندار شهرستان پاوه گفت: احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس توسط شورای نگهبان مشخص شد.

به گزارشهزار ماسوله، فرماندار شهرستان پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما در این باره اظهار داشت:پس از بررسی و تایید صلاحیت داوطلبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که از طرف شورای نگهبان صلاحیت آنان مورد تایید قرار گرفته است، تعداد  ۸  نفر صلاحیت آنها در مرحله قبل مورد تایید قرار گرفت و امروز نیز با بررسی مجدد صلاحیت کاندیداها، ۱۴  نفر صلاحیت آنها احراز شد.

 

ایده پور افزود: در بین ۸ نفر اسامی قبلی نیز،احراز یک نفر به اسم آرش لهونی از آنها تایید نشد.

 

اسامی تایید صلاحیت شدگان پاوه و اورامانات

حمید حیدری زردویی
سامان سعیدی
حسن سلیمانی
یونس شیخمرادی
کمال طاهری
زاهد فرجی
مرتضی فتاحی
ابراهیم محمدی
حسن مرادی
قباد مرادی
سیدنجیب میرانی
مختار ناصری
صباح کاکایی
ناصح کیخسروی