پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله19:24 - 1396/02/14
در سطح استان؛

بیشترین میزان بارش ها در سال زراعي جاري در شهرستان پاوه ثبت شد

رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان پاوه گفت: میزان بارش ها در سال‌ زراعی 95-96 در شهرستان پاوه 707 میلی‌متر بوده است.

به گزارشهزار ماسوله، رئيس اداره راه و شهرسازي شهرستان پاوه در گفتگويي با خبرنگار ما اظهار كرد:از اول سال زراعی 96(از اول مهر 95 تاكنون) میانگین بارندگی ثبت شده در مركز هواشناسی شهرستان پاوه 707 میلی‌متر بوده است.

 

ابراهيم شهرياري افزود:بیشترین بارش باران در سطح استان در چند روز اخير نيز كه همراه با تگرگ بود، از ایستگاه پاوه با 28 میلیمتر ثبت گرديد.

 

وي گفت: میزان بارش در شهرستان پاوه طی سال زراعی امسال نسبت به سال قبل با 1200 ميليمتر حدود 40 درصد کاهش را نشان مي دهد.

 

وي گفت: با توجه به اعلام هواشناسي استان، سامانه ناپایدار ديگري در پایان هفته شرایط را برای وقوع رگبارهای بهاری همراه با رعدوبرق فراهم می‌کند.