پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله12:36 - 1395/07/19

فیلم لحظه تولد کل و بز کوهی در ارتفاعات کوه های اورامانات

فیلم لحظه تولد کل و بز کوهی در ارتفاعات کوه های اورامانات.

به گزارشهزار ماسوله، فیلم لحظه تولد کل و بز کوهی در ارتفاعات کوه های اورامانات.

 

برای دیدن فیلم بر روی عکس زیر کلیک کنید: