پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله20:14 - 1394/05/28

به بهانه سالروز شکست حصر پاوه /روایتی تصویری از مرزداران دیروز و امروز

به بهانه سالروز شکست حصر پاوه تصاویری آرشیویی از گوشه هایی از مرزداران شهرستان پاوه در حماسه تاریخی مردمان این شهر به همت تنی چند از دوستان بدست ما رسیده است که در اینجا بخاطر یاداوری ان روزها منتشر می شود.

به گزارشهزار ماسوله، به نقل ازسلام پاوه به بهانه سالروز شکست حصر پاوه تصاویری آرشیویی از گوشه هایی از مرزداران شهرستان پاوه در حماسه تاریخی مردمان این شهر به همت تنی چند از دوستان بدست ما رسیده است که در اینجا بخاطر یاداوری ان روزها منتشر می شود.