پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله03:16 - 1394/04/20

بحران كم آبي در روستاي چورژي/افزايش مصرف يك ساعت آب شرب در شبانه روز براي 507 خانوار به بيش از 5 ساعت

روستاي چورژي با بيش از 2000 نفر جمعیت، نزدیک به يك ماه است که با کمبود آب به صورت جدی مواجه شده است تا آنجا که شرایط موجود، تامین نیاز آب شرب را وارد بحرانی تازه نموده است؛ بصورتی که مردم مجبور به خريد آب شرب از شهر پاوه با قيمتي گزاف و استفاده از آب چاههای قدیمی شده‌اند.

به گزارشهزار ماسوله، بحران کم آبی و خشکسالی در روستای چورژي شهرستان پاوه، مردم این روستا را مجبور به خريد آب شرب، راهی شهر‌ها کرده است.

بشر قرن‌ها بدون تکنولوژی و انرژی‌های سوختي می‌زیسته است اما هیچ زمان بدون آب قادر به زندگی نبوده و نخواهد بود.

این روستا با حدود 2000 نفر جمعیت، نزدیک به يك ماه است که با کمبود آب به صورت جدی مواجه شده است تا آنجا که شرایط موجود، تامین نیاز آب شرب را وارد بحرانی تازه نموده است؛ بصورتی که مردم مجبور به خريد آب شرب از شهر پاوه با قيمتي گزاف و استفاده از آب چاههای قدیمی شده‌اند.

کاهش چشمگیر آب شرب شهرستان و همچنین کاهش سطح آب سفره های زیر زمینی و به دلیل کاهش نزولات آسمانی در فصل بارش ، اكنون ضروری است مسئولین ذیرط از جمله امور منابع آب توجه بیشتری در جهت تامین آب به منظور برون رفت از این بحران داشته باشند.

دهيار روستاي چورژي در گفتگويي با خبرنگار ما اظهار داشت: اين روستا از همان اوايل ساخت و ساز منازل مسكوني ، با 200 خانوار در سال 1360 با مشكل كمبود آب مواجه بود.

اميني افزود: در جهت رفع اين مشكل اقدام به خريد سه دانگ از چشمه شمشير با قيمت يك ميليون 800 هزار تومان در دهه 1360 نموديم.

وي گفت: با توسعه ساخت و سازها به 400 منزل، مقدار آب خريداري شده از اين چشمه نيز جوابگوي جمعيت مردم روستا نشد و در سالهاي 72 و 73 اقدام به حفر چاههاي عظيم در اين روستا نموديم كه آن هم در دهه 80 با توسعه روستا به 1100 خانوار و روستاي نسمه با 350 و سركران با 180 كه در صرف هزينه هاي اين چاه سهيم شدند، نيز جوابگوي جمعيت اين روستا نشد.

وي ادامه داد: به=عد از دو سال ديگر با حفر چاه سومي ، اين چاه نيز به مضيقه افتاد و اكنون تنها روستاي چورژي با 1400 خانوار ، آب شرب خود را از آب چشمه روستاي شمشير كه به طور كامل اين چشمه را بعد از دو دهه خريداري كرده بودند با 300 هزار ليتر مخزن، 2000 نفر را پوشش مي دهد.

دهيار روستاي چورژي گفت: با اين حساب و بعد از استفاده آب شرب سه چاه عميق در روستا كه با مشكل مواجه شدند، اكنون تنها نجات دهنده بحران آب در اين روستا، وجود دو چاه عميق ديگر آب و فاضلاب شهري است .

يكي از ساكنين روستا نيز در گفتگويي با خبر نگار ما اظهار داشت: 4 روز متوالی آب روستا قطع و در یک ماه گذشته نیز این روستا با افت فشار آب آشامیدنی مواجه بوده است .

وي با بيان اينكه در طول اين ماه شبانه روز ما يك ساعت آب مصرفي را داشته ايم افزود: بحران کم آبی در اين روستا به حدی است که مردم آب را از شهر خريداري نموده و يا از زمین با چاه آب را تامین می کنند.

بعد از پيگيري سايت خبري تحليلي هزارماسوله در اين رابطه مسئولين شهرستان، در اقدام مثبتي مشكل آب را تا حدودي حل نموده اند.

فرماندار پاوه نيز در گفتگويي در اين رابطه با بيان اينكه بحران كم آبي را در 15 روستاي شهرستان پاوه داريم اظهار داشت: علت اصلي كم آبي در اين روستا ها ، شكستگي و فرسودگي شبكه هاي آبرساني به منازل است.

پرويز ايده پور با بيان اينكه در مديريت آبفاي روستا، بايد مديريت به صورت دائم باشد چون مديريت موقت جوابگو نخواهد بود افزود: تنها زماني مشكلات مربوط به آبفاي روستايي حل خواهد شد كه اين امورات را دهيار روستا انجام دهد.

وي روستاي چورژي را كم آب خواند و گفت: اكنون كه در اين روستا با بحران كم آبي مواجه شده ايم و خانوارهاي آن در چند روز اخير در شبانه روز به مقدار كمي از آب شرب استفاده مي كردند، 507 خانوار از اين روستا را كه تحت پوشش شبكه روستايي بودند خارج و با تحت پوشش قرار دادن بيش از 1000 نفر از اين روستا به شبكه آبرساني آب شرب آبفاي شهري متصل نموديم.

وي ادامه داد: آب شرب موجود در روستا براي ديگر ساكنين چورژي قابل تامين است و اكنون ساكنين اين روستا با مشكل كم آبي مواجه نمي شوند و آب شرب مورد استفاده انان از آبفاي شهري تامين شده است.

وي تصريح كرد : در شهر پاوه نيز خوشبختانه با لطف خداوند متعال و با احتياط شهروندان ، پرت آب مهار شده و بر مشكل كم آبي غالب امده ايم.

 

هزارماسوله: شايان ذكر است كه پاييز سال قبل نيز اين روستا همچنان با مشكل كم آبي مواجه بود كه اين بحران سبب تجمع ساكنين روستا در محل فرمانداري پاوه گرديد.