پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله23:31 - 1393/04/31
دكتر حاتمي خبر داد:

بیماری ویروسی "وی اچ اس" مشاهده شده در مزارع پرورش ماهی پاوه غيرقابل انتقال به انسان است

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان پاوه در گفتگويي با خبرنگار هزار ماسوله اظهار داشت: بیماری "وی اچ اس"يا بيماري "سپتي سني خونريزي دهنده" ، از بيماريهايي است كه مختص ماهي مي باشد و غير قابل انتقال به انسان است كه در مزارع پرورش ماهي شهرستان پاوه مشاهد شده است.

رئيس شبكه دامپزشكي شهرستان پاوهدر گفتگويي با خبرنگارهزار ماسولهاظهار داشت: بیماری "وی اچ اس"يا بيماري "سپتي سني خونريزي دهنده" ، از بيماريهايي است كه مختص ماهي مي باشد و غير قابل انتقال به انسان است.
دكتر ارسلان حاتميافزود:اين بيماري ويروسي در آبهاي سرد پايينتر از 14 درجه سانتگيراد ، فعال و شروع به رشد مي كند و در آبهاي گرم بالاتر از 14 درجه غير فعال مي شود كه در فصل زمستان و پاييز در سطح مزارع آلوده خسارتهاي اقتصادي را براي توليد كننده به دنبال دارد.
وي گفت:از علايم اين بيماري مي توان خونريزيهاي سطح بدن ماهي و دستگاههاي داخلي بدن ماهي و همچنين بيرون زدگي چشم هاي ماهي يا "اگزر پتالي" اشاره كرد كه نهايتا به مرگ ماهي مي انجامد.
دكتر حاتميبا اشاره به غير قابل درمان بودن اين بيماري تصريح داشت: تنها راه كنترل و پيشگيري از اين بيماري حذف تمامي ماهي هاي موثر موجود در استخرها و ضد عفوني كردن مناسب مزارع اطراف استخرهاست.
وي افزود:در حال حاضر شهرستان پاوه از شهرستان هاي آلوده يا مبتلا در سطح استان است كه با همكاري و كارهاي عملي شبكه دامپزشكي و ساير دستگاههاي ذيربط ، قصد بر تخليه و خالي نمودن استخرهاي مسير پاوه رود و روستاي داريان را ، جهت عايش يا ضد عفوني و تخليه نمودن به مدت يك ماه را دارد.
دكتر حاتميادامه داد: با استفاده از اين روش علمي در ضد عفوني در مسيرهاي داراي ويروس "وي اچ اس" امكان زنده ماندن در سطح استخرها و مزارع اطراف كاهش و مي تواند باعث كنترل بيماري شود.
وي گفت:لازم به ذكر است مزارعي كه اين بيماري در آنها مشاهده شده است استفاده و مصرف ساير ماهي هاي غير تلف شده يا مانده در استخرها كه قابليت عرضه در بازار را با وزن بالا دارند براي انسان قابل استفاده و هيچ گونه مشكلي را ايجاد نخواهد كرد و ماهي هايي را كه با وزن كم ، در بازار قابل عرضه نمي باشند بايد حذف و معدوم گردند.
وي در پايانبا اشاره به وجود اين بيماري در مسير رودخانه پاوه رود، هيرويي و روستاي داريان گفت: توصيه كارشناسان دامپزشكي اين است كه توليد كنندگان بدون هماهنگي با شبكه دامپزشكي و صدور گواهي سلامت براي ماهي ها، از جابجايي و انتقال هرگونه بچه ماهي از هرنقطه شهرستان به ساير شهرها و يا از ديگر شهرها به داخل پاوه خودداري نمايند.