پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله14:44 - 1393/03/06

برگزاري دوره آموزش فني و حرفه اي براي زنبوردارن شهرستان پاوه

مدير جهاد كشاورزي شهرستان پاوه در گفتگو با خبرنگار هزارماسوله گفت:به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهي زنبورداران شهرستان پاوه يك دوره آموزش تئوري و عملي براي زنبورداران برگزار و با روشهاي مختلف پرورش زنبور عسل آشنا شدند.

مدير جهاد كشاورزي شهرستان پاوه در گفتگويي با خبرنگارهزارماسولهاظهار داشت: به منظور ارتقاء سطح دانش و آگاهي زنبورداران شهرستان پاوه و با استفاده از اعتبارات ترويجي يك دوره آموزش تئوري و عملي براي 31 نفر از زنبورداران  در مدت 13 روز برگزار و زنبورداران به تعداد 403 نفرروز با استفاده از مدرسين مجرب و تجربيات زنبوردارن ماهر ، با روشهاي مختلف پرورش زنبور عسل آشنا شدند.
محمد صادق تنهايي افزود: منطقه پاوه با داشتن مراتع وسيع و بكر توان تبديل به قطب توليد عسل در غرب و شمال غرب استان را داراست .
وي ادامه داد: در راستاي تحقق اين هدف مديريت جهاد كشاورزي شهرستان پاوه  ضمن برگزاري كلاسهاي آموزشي اقدام به فراخواني زنبورداران و احياء و راه اندازي مجدد تعاوني زنبورداران شهرستان را نموده و تعاوني نيز با عضو گيري مجدد و تعيين  مدير عامل و هيأت مديره جديد رسماً فعاليت خود را از سر گرفته است .