پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله01:49 - 1393/01/25

برگزاری جلسه هفته معرفی مشاغل

جلسه هفته معرفی مشاغل با حضور مدیرومعاون آموزشی کارشناسان حراست ،ارزیابی عملکرد، آموزش ،امور فرهنگی سرگروه آموزشی مشاوره ، مشاوران مدارس در سالن جلسات مدیریت آموزش و پرورش برگزار گردید .

به گزارش خبرنگارهزارماسولهجلسه هفته معرفی مشاغل با حضور مدیرومعاون آموزشی کارشناسان حراست ،ارزیابی عملکرد، آموزش ،امور فرهنگی سرگروه آموزشی مشاوره ، مشاوران مدارس در سالن جلسات مدیریت برگزار گردید .
در این جلسه مدیرآموزش وپرورش پاوه اظهار داشت: نقش مشاوران در هدایت تحصیلی دانش آموزان وارتباط آن با هفته معرفی مشاغل مهم است.
سعدي فتاحی افزود: مشاور مدرسه با حضور خود در مدرسه و با اطلاعات و تخصصی که در زمینه مشاوره دارد، علاوه بر کمک‌های شایان توجه، در سایر زمینه‌ها می‌تواند نقش موثری در مشاوره شغلی دانش‌آموزان داشته باشد.
وي ادامه داد: هر چند دانش‌آموزان در حال تحصیل در مدرسه در همان حال در جستجوی شغل و یا انتخاب شغل نیستند، اما در صدد هستند که مراحل لازم به رسیدن به مشاغل مورد نظر خود را پی‌ریزی کنند.
فتاحي افزود: روشن است که گام اول در این جهت آشنایی با مشاغل گوناگون و شرایط و ویژگی‌های آنهاست که مشاور شغلی با ارائه اطلاعات و یا ارائه منابع و کتب لازم در زمینه‌های مورد نظر می‌تواند راهنمای خوبی برای آنها باشد و علاوه بر این شیوه برنامه‌ریزی برای رسیدن به این مشاغل را ارائه دهد.
وي در پايان خواستار برگزاری هر چه بهتر هفته معرفی مشاغل در مدارس شد.
در ادامه اسفندیار فتاحی معاون آموزشی نیزدر سخنانی توازن بین رشته ای رابه منظور هدایت تحصیلی دانش آموزان درسال آینده را یادآور شد. فروتن امینی سر گروه آموزشی مشاوره نیز دستورالعمل اجرایی هفته معرفی مشاغل را تشریح نمود واجرای برنامه های مربوطه این هفته را برابر روز شمار در مدارس ضروری دانست.