پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله15:20 - 1392/12/28
پرويز اسدي:

افراد با هنجار شكني و اقدامات خطرناك، چهارشنبه سوري را به چهارشنبه سوزي مبدل نكنند

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان پاوه: انتظار داريم خود مردم همكاري و تعامل با پليس داشته باشند و اجازه ندهند كه افرادي با هنجار شكني و اقدامات خطرناك، چهارشنبه سوري را به چهارشنبه سوزي مبدل كنند و چه بسا يك اقدام نابخردانه تلفات جاني و مالي جبران ناپذيري را به دنبال دارد.

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان پاوه در گفتگويي با خبرنگارهزار ماسولهاظهار داشت: یکی از آئینهای سالانه و دیرینه ی ایرانیان چهارشنبه سوری است؛ ایرانیان آخرین سه شنبه سال خورشیدی را با بر افروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند.
 
پرويز اسدي افزود: نيروي انتظامي مخالفتي با شادي سالم مردم ندارد و موافق نشاط و شادي مردم است و تا حدي كه تبديل به ناهنجاري و تبديل به اخلال در نظم و ايجاد مزاحمت براي عموم مردم نشود، نيروي انتظامي هيچ مخالفتي با شادي سالم مردم ندارد.
 
وي گفت: ديدگاه نيروي انتظامي يك ديدگاه فرهنگيدر رابطه با جشنهاي پايان سال و مباحث چهار شنبه سوري دارد.

وي ادامه داد: خوشبختانه با توجه به فرهنگ خوب مردم منطقه و تعامل خوبي كه مردم با پليس در سالهاي قبل داشته اند شاهد هيچ مورد حاد و سانحه جدي در شهرستان و بخشهاي تابعه شهرستاننبوديمو اين نشان از آن است كه مردم تعامل با پليس دارند و از حركات خطرناك قبيحا خودداري مي كنند.

وي افزود:با توجه به وضعيت خوب سالهاي گذشتهانتظار داريم امسال هم به سبك پارسال و مردم تعامل خوبي با پليس داشته باشند.

اسدي گفت: بايد خانواده ها، فرزندانشان رابه يك شادي سالم و نه با اقدامهاي ناهنجار كه براي جسم و روح خود فرزندانشان خطرناك استهدايت كنند.

وي ادامه داد: وظيفه ذاتي هر ايراني و هر مسلمان متديني حفظ ارزش هاست علي الخصوص پليس كه در رابطه با نظم و امنيت وظيفه ذاتي كه برعهده دارد حفظ ارزش هاستو خط قرمز پليس هم همين حفظ ارزش هاست.

وي افزود: تمامي آحاد مردم  و مردم شريف پرور پاوه كه يك مردم فرهنگي و متدين هستند در اين راستا خودشان را مسئول مي دانند و اجازه نمي دهند كه كسي ار ارزش ها تعدي كند، خط قرمز پليس كه همان حفظ ارزش هاست خط قرمز خود مردم هم است.

وي گفت: نكاتي نظير بستن معابر ميادين ، تخريب اموال عمومي ، تعرض به افراد و ايجاد مزاحمت براي خانواده ها قطعا نكاتي است كه جرم تلقي مي شود و پليس هم با اين جرم به شدت برخورد خواهد كرد ضمن اينكه هماهنگي هاي لازم با دستگاه قضايي و امنتي شهرستان به عمل آمده است.

اسدي گفت: پليس با تمامي قوا و امكانات آماده خدمات دهي به مردم و ايجاد محيطي امن براي شادي سالم مردم خواهد بود.

وي افزود: رويكرد نيروي انتظامي در راستاي بحث مناسبتها و جشن هاي آخر سال يك رويكرد فرهنگي است.

اسدي تصريح كرد: در خصوص برخورد با افرادي كه مواد محترقه استاندارد كه از راههاي قانوني و استاندارهاي لازم لحاظ شده ، هيچ گونه ممانعتي از اين چنين مواد محترقه و توزيع و فروش آن نداريم ولي در خصوص افرادي كه اقدام به توزيع مواد غير استاندارد و دست ساز مي كنند قطعاً پليس وارد عمل خواهد شد و نسبت به توقيف اموال و معرفي به دستگاه قضايي اقدام لازم را انجام خواهد داد.

وي در پايان گفت: انتظار داريم خود مردم همكاري و تعامل با پليس داشته باشند و اجازه ندهند كه افرادي با هنجار شكني و اقدامات خطرناك، چهارشنبه سوري را به چهارشنبه سوزي مبدل كنند و چه بسا يك اقدام نابخردانه تلفات جاني و مالي جبران ناپذيري را به دنبال دارد.