پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله13:46 - 1392/02/29
راه مقابله با کم آبی پاوه

بارش نعمات الهي و راههاي مقابله با كم آبي

 در سال 90 میزان بارش 898.4 ( میانگین استان 463.5میلیمتر ) در سال 91 نیز749.1 این در حالی است که شهرستان کرندغرب که در جایگاه دوم (میزان بارندگی آن 559.3 میلیمتربوده) فاصله زيادي وجود دارد.از میانگین سالانه استان ( 423 میلیمتر ) اینطور استنباط می گردد که شهرستان  پاوه تقریبا دوبرابر میانگین استان بارش های سالانه دارد.
 
نعمت بیکرانی که باید برای آن برنامه ریزی نمود منطقه ای که چنین بارش هایی را در خود دارد نباید با کم آبی مواجه باشد . هرچند که در چند سال اخیر با برنامه ریزی های معمول واحداث سدهایی ازهدر رفتن سرمایه ملی جلوگیری به عمل آمده است که باید در این خصوص متولیان امررا تحسین نمود.
 
اما مسئولین محترم آبخیزداری استان لازم است همچون سال گذشته که یک میلیارد وپانصدهزارتومان را در منطقه باینگان سرمایه گذاری نمودند در سال جاری نیز با اجرای طرح های آبخیزداری در منطقه باعث افزایش سفرهای زیر زمینی شهرها ومناطق روستایی شهرستان پاوه شوند ، موضوعی که حساس بوده وبه توانمندی منطقه می افزاید.    
 
در مقام مقایسه اگر بیاییم میزان بارش های دو سال اخیر بخش نوسود را بسنجیم می بینیم  از اول مهر ماه 90 لغایت 29 اردیبهشت مجموع بارندگی بخش نوسود  711میلیمتر ( میزان 79.5 سانتی متر آن برف) گزارش شده است . این میزان بارندگی از مهر 91 لغایت اکنون 801 میلیمتر(32 سانتیمتربارش برف ) بوده که رشد 90 + میلیمتر در سال جاری را نشان می دهد . امیدواریم که هیچ نقطه شهرستان پاوه بی آبی را احساس ننماید. 
 
لازم به ذکر است در بارش های اخیر شهر نودشه علاوه بر ریزش دیوار وبروز خسارت مالی شاهد بارش تکرگ بودیم موضوعی که لطمات شدیدی را به باغداران واردنمود امید است که ادارات حمایتی گزارش کارشناسی از موضوع داشته باشند. 
 
با تشكر از بخشداري نوسود