پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله20:56 - 1392/10/10

بيشترين ميزان باسوادي در سطح استان مربوط به شهرستان پاوه

كارشناس مسئول نهضت سوادآموزي مديريت آموزش و پرورش شهرستان پاوه: بر اساس آمار پالايش شده سازمان درصد باسوادي در شهرستان پاوه برابر با 98.5 درصد در گروه نسي 10 تا 49 درصد مي باشد.

اقبال زمردي در گفتگو با خبرنگارهزار ماسولهدر رابطه با روز نهضت سواد آموزي اظهار داشت:درچنین روزی كه در سال1358 هجری شمسی با فرمان حضرت امام خمینی ره برای تشکیل نهضت سوادآموزی صادر شد، دو هدف ارزشمند آموزش خواندن و نوشتن به افراد محروم از نعمت ارزشمند و ارتقاء آگاهي و دانش بزرگسالان نوسواد در زمينه هاي مختلفتبيين شده است.

وي افزود: نهضت سواد آموزي در منطقه اورامانات كه آن زمان بخش وسيعي از پاوه ،جوانرود ،روانسر ،ثلاث،سرپل ذهاب را شامل مي شد همزمان با فرمان امام تشكيل شد.

وي گفت:نهضت سواد اموزي در دو اولويت مهم در 5 سال اخيرفعاليت داشته است:1- باسوادي 10 تا 29 سال كه در برنامه توسعه چهارم شهرستان پاوه با بالاترين ميزان باسوادي در سطح استان شناخته شد و در برنامه سوم توسعه نيز شهرستان پاوه به عنوان بالاترين ميزان باسوادي  در سطح استان شناخته شد.

وي ادامه داد:وظيفه اصلي نهضت و سواد آموزي با توجه به فرمايش رهبرمعظم انقلاب(دامه عزه)ميزان باسوادي يا بي سوادي در گروه سني 10 تا 49 سال است.

وي بر طبق آمار رسمي نفوس مسكن در سال 90 تصريح كرد: درصد باسوادي در گروه سني 10 تا 49 سال به 94 درصد مي رسد و بر اساس آمار پالايش شده سازمان اين درصد در شهرستان پاوه برابر با 98.5 درصد در گروه نسي 10 تا 49 درصد مي باشد.

زمردي افزود:در كل گروههاي سني شهرستان پاوه با احتساب افراد مسن ميزان باسوادي به 85 درصد مي رسد.

وي گفت:با توجه به اينكه كل آموزشياران نهضت سواد آموزي به استخدام آموزش و پرورش درامده اند و به عنوان معلم رسمي فعاليت دارند نهضت سواد آموزي فعاليت خود را به صورت واگذاري به بخش خصوصي ادامه مي دهد كساني كه تحصيلات ديپلم به بالا دارند مي توانند با ارائه فعاليت شش ماه و هشت ماهه در دو مرحله دوره سواد اموزي به مدت شش ماه برابر با پايه اول و دوم و سوم و دوره انتقالي به مدت هشت ماه برابر با پايه چهارم و پنجم و ششم را به صورت چهره به چهره يا فرد به فرد داشته باشند كه اين افراد به ازاي قبولي هر نفر در دوره سوادآموزي مبلغ 550 هزار تومان و در دوره انتقالي مبلغ 720 هزار تومان را دريافت مي نمايند.

وي ادامه داد: با توجه به پراكندگي بي سوادان كه امكان تجمع به صورت كلاسي وجود ندارد با توجه به مصوبه دولت فعاليت خود را به صورت واگذاري به بخش خصوصي ادامه مي دهيم و هيچگونه تعهد استخدامي هم وجود ندارد.

زمردي با اشاره به استراتژي خاص شهرستان پاوه گفت:خوشبختانه با توجه به مناطق محروم درصد با سوادي روستا نسبت به شهرستان پاوه بيشتر شده است و اين هم به دليل تجمع زياد جمعيت در شهرستان پاوه و مشكل در تشكيل كلاسها در شهرستان و عدم مشكل در روستاها و در دسترس بودن افراد بي سواد با تشكيل كلاسها ميسر شده است و اختلاف بي سوادي بين زنان و مردان از 30 درصد به 3 درصد كاهش پيدا كرده است  و اين خود سطح باسوادي را نشان مي دهد كه زنان همپاي مردان در در مسير با سوادي گام برداشته اند.

وي در پايان گفت:در اوايل انقلاب درصد بي سوادي در سه دهه اخير از 30 درصد به 3 درصد كاهش يافته است كه اين پيشرفت، خارج از فعاليت سواد آموزي و نهضت مرهون دو پارامتر ويژه 1- تلاش روحانيون در منطقه و اين كه سواداموزي به عنوان وظيفه اي ديني است 2-موفقيت آموزش و پرورش در انسداد ورودي بي سوادي و پوشش لازم التعليم در پاوه ،است.