پایگاه خبری تحلیلی هزارماسوله01:56 - 1392/02/23
تصاویری از حسین کوه کن-فرهاد ثانی

حسین کوه کن به روایت تصویر

هزار ماسوله: حسين كوه كن پيرمرد ساكن بخش باينگان از توابع شهرستان پاوه، سالهای زیادی است كه تنها با يك کلنگ دل کوه را میشکافد تا بیستون دیگری را خلق کند و قدرت عشق هرگز از یادمان نرود.