نمایش 11 - 20 از 22
نوسانات قیمت و تورم و گرانی و رکود اقتصادی در جامعه به حدی است که روز به روز بعد از برجام نیز تنها سفره های مردم را تنگتر می کند.
یادداشت/با افزایش قیمت ها؛
اقشار زحمتکش و فقیر جامعه قربانیان اصلی در افزایش قیمت ها هستند که با درآمد اندک خود قدرت خرید آنان پایین امده است...
یادداشت/محمود رستمی تبار؛
به علت عدم وجود فاصله مناسب بین خانه های مردم, محدویت نور گبری بعلت کوهستانی بودن, بالارفتن هر طبقه اضافی از خانه بالا دستی می تواند مرگ تدریجی یک خانواده و کاهش شدید ارزش اقتصادی یک ملک را بدنبال داشته باشد...
باید گفت که در کنار این اقدامات مثبت افتتاحیه های دولتی ها، هنوز نتایج مطلوبی در حوزه اقتصادی از جانب دولت بعد از برجام احساس نشده است و مشکلات اقتصادی مردم به قوت خود باقی است.
مردم شهرستان پاوه برای کسب روزی ناچیز خود با کولبری در مرز شوشمی ، از زندگی خود گذشته تا لقمه نانی دربیاورند.
رانندگان تاکسی در پاوه علاوه بر آنکه گاها در مسیرهای اصلی همچون میدان فلسطین به سراب هولی تردد نمی کنند، بلکه برای رفتن به خبابان های فرعی باید وجوه بیشتری را بر آنچه که تعیین شده است دریافت کنند.
کاهش تولید و کاهش تجارت و نبود نقدینگی در بازار سبب به وجود آمدن رکود اقتصادی است که دوران رکود اقتصادی تمام بخش های بازار، مردم، اقتصاد و حتی دولت را در بر می گیرد.
یادداشت/با افزایش قیمت ها؛
اقشار زحمتکش و فقیر جامعه قربانیان اصلی در افزایش قیمت ها هستند که با درآمد اندک خود قدرت خرید آنان پایین امده است...
فریبرز عزیزی، کارآفرین کرمانشاهی موفق به اختراع دستگاه پخت نان ساجی و ایجاد اشتغال برای 150 نفر شد و هم‌اکنون نان محلی را در بسته‌بندی‌های بهداشتی تولید می‌کند.
یادداشت/
وجود جاذبه های طبیعی و گردشگری تنها گزینه فعلی است که می تواند در این شهرستان موثر واقع شود که در این میان احداث دریاچه سد داریان می تواند در جذب گردشگران بیش از موارد موجود دیگر در این منطقه نقش ایفا نماید.

صفحه‌ها