پربیننده ها

آخرین اخبار

1. مهر 1399 - 16:30   |   کد مطلب: 298759
" ثبت جهانی منظر طبیعی اورامانات بعد از ثبت جهانی کتیبه بیستون، دومین اثری است که با گستره ی بسیار فراخ تری ثبت جهانی می شود و از نگاه گردشگرپذیری، به خصوص جذب گردشگر خارجی از اهمیت بی بدیلی برخوردار است".

به گزارش هزار ماسوله، ثبت جهانی اورامانات اتفاق بسیار بزرگ و خجسته ای در جهت توسعه هر چه بیشتر ظرفیت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی منطقه است که تاثیر بسزایی در پیشرفت و عمران استانهای کرمانشاه و کردستان خواهد داشت. به عبارت دیگر این رویداد جهانی مانند موتور محرکه ای برای توسعه صنعت گردشگری غرب کشور است که خوشبختانه با همکاری خوب اهالی منطقه  اورامانات روز به روز شکوفاتر می شود.

بعد از ثبت جهانی کتیبه بیستون، این دومین اثری است که با گستره ی بسیار فراخ تری ثبت جهانی می شود و از نگاه گردشگرپذیری، به خصوص جذب گردشگر خارجی از اهمیت بی بدیلی برخوردار است.

بیشتر دلسوزان توسعه پایدار اورامانات همواره نگران تهاجم معماری ها و فرهنگ های غیربومی بوده اند که چهره پاک و زیبای منطقه را مخدوش می نمود. یقینا با ثبت جهانی اورامانات مصونیت فراگیری برای حفظ و حراست از منظر منطقه فراهم خواهد شد که در جایگاه خویش جای بسی خرسندی را در پی دارد. با شناختی که از مردمان عزیز این دیار دارم مطمئنا با همت عالی و فرهنگ ارزشمندشان همکاری بیادماندنی با کارشناسان یونسکو خواهند داشت و نام زیبای  اورامانات را برای همیشه در عرصه گیتی ماندگار می نمایند.

* کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای گردشگری

دیدگاه شما