آخرین اخبار

7. شهريور 1399 - 20:44   |   کد مطلب: 298689
توصیه مدیران پایگاههای خبری پاوه خطاب به مردم متدین ومسئولین:
پروسه حمایت از نیازمندان شهرستان ساماندهی شود
چندی است ، با مشاهده رفع نیازمندی جمعی از نیازمندان از طریق کانال های اطلاع رسانی شهرستان، دیگران را نیز مجاب نموده تا از این رویکرد برای تعدیل مشکلات خویش بهره گیرند.

به گزارش هزار ماسوله، 

بدون تردید درشرایطی که اقتصاد مملکت درسایه تحریم و... تورم زا بوده و رشد نامتوازن و لحظه ای قیمت ها به قدرت خرید شهروندان آسیب وارد نموده ومتاسفانه دخل وخرج ها متناسب نبوده وهمواره عده ای دست یاری به سوی مردم خیرخواه ونیک سیرت شهرستان دراز نمایند.

به اذعان مسئولین ارجمند بالغ بر چهار میلیارد تومان کمک های نوع دوستانه مردم متدین ونیک سرشت شهرستان در شرایط کرونایی بین نیازمندان توزیع گردید تا سند افتخاری دگر برای مردم خیرخواه دیار به ثبت رسانیده شود، مدیران پایگاههای خبری شهرستان که همواره خویش را مکلف به همراهی ورفع تنگناهای نیازمندان واقعی دانسته در این میان فعالانه به حمایت ازمعتمدین و تشکل های مردم نهاد شهرستان پرداخته وبه بسط بستر خیرخواهی این مردم یاری رساندند.

بدیهی است در سایه عدم اطلاع چه بسا، انحراف از معیاری روی دهد، بنحویکه هزینه معالجه بیماری 50 میلیون تومان اعلام شود این درحالی است در فراخوانی 200 میلیون تومان مطالبه نمایند، بنابراین می طلبد نهادهای نظارتی درچنین مواقعی حسب رسالت محوله برای پاسداشت اعتماد عمومی ورود نموده وبا استعلام غیرمستقیم از بانک عامل(شماره حساب ابلاغی) ویا صورتحساب مراکز درمانی با نظارت اطمینان بخش خویش به تسری این جریان خیرخواهی یاری رسانندو اجازه سواستفاده غیر را به اعتماد عمومی ندهند.

چندی است ، با مشاهده رفع نیازمندی جمعی از نیازمندان از طریق کانال های اطلاع رسانی شهرستان، دیگران را نیز مجاب نموده تا از این رویکرد برای تعدیل مشکلات خویش بهره گیرند ومتاسفانه این روند همینک از روال طبیعی خارج شده و با فشارهای عدیده ومضاعفی، سیل درخواست های مشروع ونامشروع را متوجه مدیران پایگاههای خبری واطلاع رسانی شهرستان نموده که تاکنون با مقاومت اصحاب رسانه مواجه شده است، واقعیت آن است، مقاومت معمول نه به دلیل مخالفت ویا امتناع از هرنوع همراهی است، چرا که اصحاب رسانه شهرستان با بسترسازی خود در کانون خیرخواهی قرار دارند، لکن سنجش تشخیص به دلیل کثرت مراجعین برای جمع موردنظر، ممکن نیست وچه بسا ناخواسته اعتماد مردم را به سمت هایی هدایت نمائیم که منطقی ومتناسب با نیازسنجی واقعی نباشد.

بیمار دیالیزی تماسی برقرار می نماید، این درحالی است که چند ده نفر دیگر شرایط مشابه ای را دارند، خیلی ها فاقد واحد مسکونی اند، کسری پول را بهانه ی همراهی بیشتر مردم می نمایند و ... روزانه درگیر جنگ اعصابی ناخواسته شده ایم و باید جوابگوی دهها نفر از آشنایان و وابستگان شان در این راستا باشیم .

به هرحال ملاک ومعیار برای اولویت بندی نیازمندان دراختیارپایگاههای خبری نیست و می طلبد فرماندار محترم شهرستان، نهاد رسمی را مسئول این فعالیت اجتماعی نموده وتنها در صورت صدور مجوز، مجاز به همراهی شویم.

مدیران کانال ها وسایت های خبری واطلاع رسانی شهرستان پاوه ، ادامه این روند را به صلاح ومصلحت ندانسته ومی طلبد با خردورزی امام جمعه فهیم شهرمان وامامان محترم جمعه وجماعت، معتمدین محلی و نهادهای حمایتی شهرستان راهکاری برای برون رفت بیابند بنحویکه هم بتوان از نیازمندان واقعی حمایت نمود وهم اینکه زمینه سواستفاده احتمالی را به حداقل ممکن رساند.

در همین راستا توصیه می گردد جمعی از معتمدین ارجمند در قالب یک تشکل رسمی دراین پروسه ورود نموده وبا افتتاح شماره حساب وبه صورت کارشناسی به بررسی مشکلات نیازمندان جامعه پرداخته وبه صورت هدفمند سیکل هزینه درمان و... را مورد توجه وپیگیری قرار دهند ، گفتنی است؛ اگرچه پول مهم است اما گاهاً حلال مشکلات نیست، چه بسا یک رایزنی کافی است تا بخش عظیمی از هزینه ها تعدیل شود...

بدیهی است، اگر راهکاری منسجم وهدفمند یافت نشود،در ادامه به اعتماد عمومی مردم آسیب وارد می شود و تبعات وارده متوجه تشکل ها ونهادهای حمایتی شهرستان می گردد ، امری که بازآفرینی آن به این سادگی ها ممکن ومیسور نمی باشد.

مدیران کانال ها وسایت های خبری واطلاع رسانی شهرستان پاوه

دیدگاه شما