يادداشت/

علائم بیماری آنتراکنوز گردو

سرویس: اجتماعیکد خبر: 298452|11:27 - 1399/02/13
نسخه چاپی
علائم بیماری آنتراکنوز گردو
بافت برگ دراطراف این لکه ها گاه زرد یاطلایی می شود.برگ های آلوده اغلب زودتر از موعد می ریزند.

به گزارشهزار ماسوله، 

بیماری گیاهی آنتراکنوز گردو به برگ . دمبرگ .سرشاخه ها ومیوه های جوان حمله میکند.روی برگ هاابتدا لکه های کوچک گرد به قطر ۲تا۵میلیمترباحاشیه دندانه دار به رنگ آجری وبامرکز قهوه ای مایل به خاکستری تشکیل می شود. این لکه ها به تدریج بزرگ وگاه باهم یکی شده وبه صورت نواحی بافت مرده وبدون شکل هندسی مشخص در می آیند. لکه ها بین رگبرگ ها وبیشتر درحاشیه ونوک برگ ها دیده می شود. بافت برگ دراطراف این لکه ها گاه زرد یاطلایی می شود.برگ های آلوده اغلب زودتر از موعد می ریزند. دراردیبهشت با اوایل خرداد ماه در متن این لکه ها نقاط سیاه به طور پراکنده یادر دوایرهم مرکز بوجود می آیند که قارچ عامل بیماری هستند. ریزش زود هنگام برگ ها روی رشد وکیفیت محصول اثرگذار است. مغز گردوهای آلوده بدشکل وتیره می شود. روی پوست سبز میوه های جوان لکه های گرد نامنظم کمی فرورفته و کوچک تراز لکه های روی برگ ظاهر می شود. میوه های آلوده به طور طبیعی رشد نکرده واغلب پیش از موعد می ریزند. لکه های پیشرفته روی میوه ممکن است منجر به پیدایش لکه های بافت مرده وتیره رنگ در مغز گردو شود. عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز گردو قارچGnomonia Leptostylaاست. این قارچ دربرگ های آلوده ریخته شده کف باغ وگاه درزخم های سرشاخه ها زمستان گذرانی می کند. آلودگی اولیه درابتدای بهار ایجاد می شود. عامل بیماری ازراه روزنه های گیاه وارد اندام های میزبان می شود. رطوبت هوا و مرطوب بودن محیط عفونت را تشدید می کند. ⁦راه های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز گردو: استفاده از ارقام مقاوم به بیماری جمع آوری وازبین بردن یادفن کردن برگ هاومیوه های آلوده شده روی زمین رعایت فاصله کافی بین درختان برای ایجاد جریان هوا برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه بعد از هر طوفان تگرگ یاهرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود کل گیاه رابایدبابردوفیکس۵درهزار محلول پاشی کرد. سم پاشی های چهار گانه دوره ای بابردوفیکس به شرح زیر است: ⁩سم پاشی با بردوفیکس ۱۰درهزار پس ازبرداشت محصول ⁦سم پاشی با بردوفیکس ۱۰در هزارقبل از تورم جوانه ها ⁦سم پاشی با بردوفیکس۵ در هزار بعد از ریزش شاتون ها ⁦سم پاشی بابردوفیکس۵ در هزار بعد از تشکیل میوه درصورت وجود آلودگی یاوجودآلودگی درسال قبل سم پاشی ها با بردوفیکس۵ در هزار هر۲۰روزتا رشد کامل برگ ها انجام شود. باتشکر احسان محمدی کیا

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد