آخرین اخبار

25. اسفند 1398 - 21:20   |   کد مطلب: 298313
واما بعثی ها به همین یکبار بمباران شیمیایی شهرنودشه بسنده نکردند ودردونوبت دیگریعنی دراول فروردین سال 1367 همان سال باز هم بمب های شیمیایی وخردل رابرسر مردم مظلوم نودشه خالی کردند

به گزارش هزار ماسوله، شهرنودشه مقاوم در26 اسفندسال 66راس ساعت 10:11 دقیقه صبح (یک روز بعداز بمباران شیمیایی حلبچه) توسط چندفروند هواپیمای سوخو 24 رژیم بعث عراق برفراز شهر نودشه ظاهر می شوند وبرگ دیگری برتاریخ جنایات سفاکان رژیم بعث عراق رااضافه می نمایندودردونوبت شهرنودشه ومردم مظلوم راددمنشانه آماج بمب های شیمیایی قرار میدهند ودرهمان روز 8 نفر وروز بعد 6 نفر به شهادت رسیدند وامروز تعداد شهدای شیمیایی شهرنودشه به 17نفررسیده است. نقطه عطف بمباران شیمیایی نودشه اصابت مستقیم بمب شیمیایی به خانه آقای فلاحی بود که باعث شهید شدن هفت تن ازاعضای این خانواده شد.

 

واما بعثی ها به همین یکبار بمباران شیمیایی شهرنودشه بسنده نکردند ودردونوبت دیگریعنی دراول فروردین سال 1367  همان سال باز هم  بمب های شیمیایی وخردل رابرسر مردم مظلوم نودشه خالی کردند تااین شهر مقاوم سه بار شیمیایی شدن راتجربه کرده باشدواین فاجعه به هیروشیمای غرب تبدیل شودبراساس کتاب  (جنگ شیمیایی عراق وتجارب پزشکی آن )نوشته دکتر عباس فروتن دراین حمله هشت بمب حاوی گازخردل به نودشه اصابت شده است که حداقل 13 نفردرهمان لحظه شهید و بیش ازصدنفردیگر مجروح شدند وحتی پیکرمطهر شهدای مظلوم بمباران شیمیایی شهرنودشه بدون تشییع به خاک سپرده شد این اقدام وحشیانه صدام درپاسخ به موفقیت های رزمندگان اسلام درعمليات موفقیت آمیز  والفجر10 بود که برخی ازمناطق کردستان عراق ازجمله شهرحلبچه روستاهای اطراف رادر 23اسفند سال66 به تصرف خود درآورده بودند.

 

 پس ازآن ؛دانش آموزان وقتی به کلاس درس رفتند هیچگاه معلمشان ( ابوبکر یعقوبی ) رابه چشم خودندیدند وبیماران بازدیگر چشمشان به دکتر (محمود کریمی )نیفتاد؛ صدای موذن خوش نوای مسجد جامع شهرشهید (جمال یعقوبی )دیگر به گوش نرسیدوازخانواده جانباز سرافراز فایق فلاحی وخانواده جانباز سرافراز علی منور سه نفرشهید شده بودند وطاهر فلاحی وپدرشهیدشان نیزهمراه جعفر شوکتی به دیارحق شتافته بودند.هرچندمقاومت جانانه مردم شهرنودشه به گوش جهانیان رسید وگروههایی از سازمانهای بین المللی وحقوق بشر ازاین شه بازدید کردند اما همزمانی این فاجعه با ژینوساید شهرحلبچه ؛زخم شیمیایی مردم نودشه را پنهان کرد.وموردتوجه رسانه ها واقع نشد ودرسکوت رسانه های خبری  (به هردلیل)قرار گرفت. درپايان امیدوارم که این واقعه تلخ درداخل؛ ومجامع بین المللی ثبت شودورژیم و رژيم سفاک بعث بخاطر ارتکاب این جنایت هولناک توسط مجامع بین المللی محاکمه شود.

دیدگاه شما