آخرین اخبار

7. دى 1396 - 0:24   |   کد مطلب: 297007
يادداشت/عين الدين رحيمي؛
خطرخزش ورانش آتی در بعضی ازنقاط پاوه
بابررسی وضعیت جغرافیایی وتوپوگرافی کالبدی نمای شهرستان پاوه علی الرغم شیوایی منظره وچهره پلکانی شهردرنگاه اول متوجه عوارض وبازتاب ناشی از ساخت وسازبی رویه درمحلات ویژه همچون تپه منتهی به هلال احمرمی باشیم .

به گزارش هزار ماسوله، خزش حرکت بسیارآهسته ،پیوسته وروبه پائین خاک یاسنگهای دامنه است که توسط نیروی برشی بسیارکوچکی ایجادمیشودکه نیرویش برای جداکردن ناگهانی کافی نبوده وتنهامنجربه تغییرشکل مداوم میگردد.بطورکلی 3نوع خزش وجوددارد_خزش فصلی:زمانیکه خزش درعمق خاک وتحت تاثیرعوامل فصلی مثل درجه حرارت ورطوبت خاک می باشد.2-خزش مستمر:زمانیکه نیروهای برشی بصورت مداوم باعث افزایش استحکام موادمی شوندو3-خزش تصاعدی:زمانیکه شیبها به مرحله ریزش می رسند.

 

بابررسی وضعیت جغرافیایی وتوپوگرافی کالبدی نمای شهرستان پاوه علی الرغم شیوایی منظره وچهره پلکانی شهردرنگاه اول متوجه عوارض وبازتاب ناشی از ساخت وسازبی رویه درمحلات ویژه همچون تپه منتهی به هلال احمرمی باشیم ، استاندارشیب مناسب درشهرهای کوهستانی معمولا بین15تا20درجه می باشد اما به جهت موقعیت صعب العبوربودن شهرگاها شاهدساخت وسازدرشیبهای بالاتراز40درجه دربعضی ازمحلات هستیم که قطعا مالکان درهنگام ساخت منازل اززمینهای این نقاط سری آزمایشات زمین شناسی وتعیین نوع خاک اعم ازآهکی ،کارستی ،سنگلاخ وغیره بعمل نیاورده وباعنایت به وقوع زلزله اخیرووفورپس لرزه های فراوان درمنطقه خطرخزش ریزش ومستمربیشترازگذشته درمحلات مذکوراحساس و شایسته است متولیان ساخت درنقاط شهردروهله اول همانطورکه درسطوح بالابه استحضاررساندم حتمااقدام به انجام آزمایشات خاک وطراحی استانداردتوام باسازه امن ومقاوم دربرابرحوادثی همچون زلزله ورانش وخیزش ساختمانها نمایند.

 

خاتمه اینکه باعنایت به موقعیت کوهستانی شهرستان پاوه مدیران محترم شهرداری  وبنیادمسکن انقلاب اسلامی میبایست درتعیین مکانیابی واختصاص کاربرهای مسکونی به مالکان شرایط ویژه وبهینه اختصاص داده تاشاهدوقوع حوادث ناگواردرآتی برای شهرمان نباشیم.

 

عین الدین رحیمی دانشجوی دکترای برنامه ریزی شهری

دیدگاه شما