آخرین اخبار

12. آذر 1396 - 0:40   |   کد مطلب: 296914
یادداشت/ دکتر نورالدین یوسفی
به مالت نناز به شبی بند است
مصداقی تازه بر مفهومی کهن. به مالت نناز به شبی بند است ! به حسنت نناز به تبی بند است!

به گزارش هزار ماسوله، مصداقی تازه  بر مفهومی کهن

 

به مالت نناز به شبی بند است !   به حسنت نناز به تبی بند است!

 

این ضرب المثل را بارها شنیده ایم و داستان مربوط را خوانده ایم، اما شاید چندان برایمان ملموس نبوده باشد! این مفهوم در مورد کسانی به کار می رود که به خاطر یک ویژگی خود (مال، جمال، قدرت، ....) فخر فروشی می کنند و دیگران را تحقیر می نمایند. در رلزله 7.3 ریشتری کرمانشاه به چشمان خود دیدیدم که عمارت های آباد در یک چشم بهم زدن به تلی از خاک بدل گشت و مالک و مستاجر بطور یکسان نیازمند یک چادر شدند. این نمونه ای ملموس برای تمامی کسانی است که صحنه های برجای مانده از زلزله را دیده یا  تصاویرش را مشاهده کرده اند. در موارد دیگر نیز همین مفهوم صدق می کند و انسان نباید هیچگاه با حس خود برتر بینی خود را تافته جدا بافته بداند و مال، زیبایی ، قدرت یا هر ویژگی برتر خود را به رخ دیگران بکشد چون انسان به جبر فانی بودن لاجرم هرچه را که داشته باشد روزی از دست می دهد غیر از صفات نیکوی انسانی که همواره جاودانه خواهند ماند و به قول شیخ اجل ، سعدی شیرین سخن شیراز:           

                 
                     "سعدیا مرد نکو نام نمیرد هر گز        مرده آن است که نامش به نکویی نبرند"

 

خوشا آنانکه تا فرصت باقی است و اجل طناب آمالشان را نبریده است خود را در می یابند و انسانیت را فریاد می زنند که هر آنچه ورای شان انسانیت است دلبستن را نشاید. چه بیهوده خواهد بود عمری که در تلاش برای ساختن منیت های گوناگون صرف شده باشد و احتمال از بین رفتن ساخته هایش هر آن برود! خوش بخت آنکسی است که از حوادث جهان عبرت می گیرد و در می یابد جواهر گرانبهای عمر را نباید بیهوده خرج کند! به قول خاقانی :   

 

     "هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان           ایوان مدائن را آیینه عبرت دان"

 

به یاری هموطنان آسیب دیده از زلزله بشتابیم و به شکرانه سلامت و عافیت از عزیزانی که دارایی و خانه و کاشانه خود را از دست داده اند دلجویی و دستگیری کنیم تا شرط برادری را به جا آورده باشیم. قطعا هیچ  کار نیکی در این جهان بی پاسخ نخواهد ماند و موفق بیرون آمدن از آزمون بخشیدن بخشی از دارایی خود تاثیر بسیار مثبتی بر حیات  و ممات ما خواهد داشت.

دیدگاه شما