پربیننده ها

آخرین اخبار

12. آبان 1396 - 20:50   |   کد مطلب: 296794
شهرستان پاوه هم از لحاظ اقتصادی وباتکیه به سخاوت وبخشندگی امید به آن می رود میتوان با کمک مردم این مشکلات حل گردد وبه شهری پویا از لحاظ اقتصادی نیز برسیم .

به گزارش هزار ماسوله، پاوه شهری که ازلحاظ اقتصادی وبیکاری دربدترین شرایط تبدیل به دومین شهربدون گدای کشور میشود.

 

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن

به دمی یادزمی یاقلمی یاقدمی

 

شاید برای همگان این نکته وفکر رجوع کند که چطور شهری که از لحاظ بازار اقتصادی بیکاری وآماربالای طلاق توانسته به دومین  شهر بدون گدای ایران برسد .وبرای کسانیکه درد ومشکلات را میکشن خیلی باورش سخت باشد ولی این را میشود به فال نیک گرفت که مردم شهرستان پاوه در اوج مشکلات اقتصادی وفرهنگی هنوز بخشندگی وسخاوت را فراموش نکرده اند واین برگ زرینی درتاریخ پاوه خواهد بود که دنیا بداند میشود در اوج مشکلات بخشندگی وسخاوت را فراموش نکرد واین نشان از آن می دهد هنوز مردم شهرستان پاوه مردمانی با ایمان وبخشنده هستند وباز توانستند به همه بگویند مردم اورامانات در بخشندگی وسخاوت دراوج سختی را فراموش نکرده اند .اولین شهر بدون گدای ایران که تبریز میباشد که از لحاظ اقتصاد شهری وصنعتی به شهرپویا تبدیل شده است ومردم پاوه در قبال قیاس باآن شاید بالاتر قرار گیرد چه بسا انسانهادر اوج مشکلات وسختی باید بخشند وسخاوتمند باشند .

 

شهرستان پاوه با قدمت وتاریخی ونگین معماری شهری یکی از زیباترین شهرهای ایران بشمار می رود ومردمانش درتمام شرایط سیاسی فرهنگی واجتماعی زبانزد میباشد واین نکات برجسته با همت مردمان خون گرم پاوه با ازخود گذشتگی وایمان بدست اماده است واین را در بدترین شرایط به اثبات رسانده است وبه دومین شهر بدون گدای ایران دست یافته است که باید از کسانیکه دراین عرصه تلاش کردنده اند ومردم پاوه که با سخاوت خود این ورق را رقم زده اند تشکر وقدر دانی کرد. واین امید را باز دوباره به مردم داد که میتوان مشکلات منظقه را خودمردم براحتی حل نمایند .

 

مردم پاوه باتوجه به مشکلاتی که دهه های اخیر به خاطر رکود اقتصادی بوجود امده وهمچنین به خاطر یکی از شهرهای قدیمی ومرکز سیاسی اورامانات بوده است توجه بیشتر ومردم این منظقه به کار کارمندی ودولتی بوده است وباوجود وسعتی که داشته است باتوجه به مرکزیت آن نتوانسته است  لحاظ اقتصادی وتوریستی واکوتوریست وصنعتی توجه بیشتر نماید ودرمیان این مشکلات پاوه که شامل بخشهای مختلف بوده از این شهر جدا شده اند وبه شهرستان ومستقل گردیدند با این همه جریانات سیاسی وهمپنین جنگ تحمیلی وباز وبسته شدن مرز گاه بیگاه مردم فرزندانشان را برای ادامه تحصیل تشویق نمودند ورقابتی میان فرزندانشان بوجود آمد وبدون انکه توجهی باشد که خیل این تحصیلکرده ها در مورد اشتغالشان ومشکلات اقتصادی منظقه باعث شد که دچارمشکل گردند واکثریت موجب به مهاجرت ویا به کارهای سخت کولبری وکارهای فصلی امتناع کنند واین مشکلات بارها درمحافل سیاسی وپیگیری نماینده گان مجلس ومسيولین انجام گرفت اما نتوانسته این مشکلات حل گردد ونیز روز به روز به مشکلات منطقه افزوده شد وهمچنان از لحاظ جمعیت سیل منفی وهمچینین آمار طلاق وبیکاری وازدواج در سن بالا ومهاجرت به خطر جدی درمنطقه بوجود آمده است با تمامی این مشکلات که همه ما میدانیم وبارها درموردش بحث گردیده است هنوز نتوانسته ایم این مشکلات را با راهکاههای که مردم باید پاپیش بذارند برسیم مردم پاوه در شرایظ سخت اقتصادی تونسته دومین شهر بدون گدای ایران شود واین با همت مردم وسخاوت بخشندگی آنها میباشد شهرستان پاوه هم از لحاظ اقتصادی وباتکیه به سخاوت وبخشندگی امید به آن می رود میتوان با کمک مردم این مشکلات حل گردد وبه شهری پویا از لحاظ اقتصادی نیز برسیم .                       

               

 راهکارهایی که مردم مستقیم میتوانند با همت خود انجام دهند وفقط با بخشش وسخاوتی که به دومین شهر بدون گدا تبدیل شده است  به نتیجه مظلوب برسد 

 

1.ایجاد تشکل مردم نهاد از بازاریان وکسبه که از لحاظ اقتصادی میتوانند کمک کنند جهت سرمایه گذاری های کوچک وزود بازده

 

2. تشکیل کارگروهکارآفرینی  تخصصی از میان جوانان تحصیلکرئه بومی دعوت از انها وانجام همایشهای تشویق جوانان برای همکاریبیشتردرعرصه کارآفرینی

 

3.هماهنگی مسیولین ونماینده مجلس وشواری شهر اسلامی پاوه جهت ورود سرمایه گذاران از کشورهمجوار وهمچنین کشور با رسانه ایی کردن وتشکیل همایشها ودعوت از سرمایه گذاران به منظقه وجلوگیری از خروج سرمایه مردم منطقه بومی

 

4.هماهنگی ادادره صنعت ومعدن وتجارت واصناف وبازاریان برای جلو گیری از گرانی و تشویق به آوردن اجناس درجه یک به بازار در کلیه اقلام بخصوص کالاهای مرزی

 

5.ایجاد تعاونی هایی برای فروش محصولات وبسته بندی کردن برای  باغداری ودامداری به وسیله جوانان تحصیلکرده وتشویق  برای رونق باغداری ودامداری در منطقه با ایجا اظلاع رسانی وهمایشهای علمی وکارگاهی در شهرستان

 

6.شعار وتبلیغات برای تشویق مردم وهمکاری شهروندان پاوه برای خرید از بازار شهرستان و رونق بازار وجلوگیری از خرید درشهرهای مجاور که باعث  خروج  عظیم سرمایه را به شهرهای  دیگر است ودر ورزهای تعطیل شهرهای بانه وجوانرود برای خرید با تردد ترافیکی مواجه میباشد ولی شهر پاوه بازارش تعظیل میباشد

 

7.بازار پاوه باتوجه به عرض جاده وپیاده رو وهمچنین نبود پیاده رو استاندارد وجاده های تنگ موجوب مشکلات خرید برای شهروندان گردیده است ومیتوان با ایجاد فرهنگ پیاده رو مداری در ساعات خرید برای شهروندان وهمکاری بازاریان برای راحتر خرید کردن شهروندان  

 

8.ایجاد هماهنگی شواری شهر وشهرداری وراهنمایی وانندگی جهت آرامش شهروندان در ساعات خریدشهروندان  با راهکارهای تبليغات میدانی  ساعات تردد به صورت جدی در شهر

 

9.اموزش دانش آموزان با همکاری شهرداری وسمن ها واصناف با آموزش وپرورش برای ترویج فرهنگ خرید درشهر خود به دانش آموزان

 

10.بررسی پایشی برای فصلهای سرد جهت عبور مرور شهروندان برای خرید وتغییر ساعات وهمچنینن روشنایی بیشتر شهر برای ساعات کار شب

 

11.ایجاد فضاهای تفریحی وهمچنینین مبلمان شهری برایشهروندان 

 

12.برنامه ریزی توسعه گردشگری با آینده با امکاناتی در اخیتار میباشد جهت هر چه زودتررسیدن به رفاه مسافرین 

 

13.تشویق بازاریان به تعطیل نکردن مغازهای خود و تشویق مردم برای خرید در روزهای تعطیل که این باعث میشود شهرهای همجوار براحتی وارده شهر شوند وهم از لحاظ گردشگری وبازار اقتصادی شهر کم کم پویا میگردد

 

تمامی این راهکارهابا همت مردم با سخاوت وبخشند گی  که نشانه امید را یرای مردم پاوه که بامشکلات اقتصادی وبیکاری رنج میبرن زنده کرده است بدانیم که هنوز پاوه می تواند از لحاظ اقتصادشهر مردمی نیز درایران الگو قرار گیرد  

 

به امید شهری بدون بیکار ومعضل اقتصادی                                              

 

فردین رحیمی

دیدگاه شما