آخرین اخبار

18. مهر 1396 - 17:51   |   کد مطلب: 296697
انتظار می رود شهری مترقی و توسعه یافته متناسب بافرهنگ و اصالت پاوه در طی دوره زمامداری خود بسازند که الگویی باشد برای ادوار آتیه و شهرهای همجوار انشاءالله.

به گزارش هزار ماسوله، پیرو یادداشت یک هفته پیش درخصوص اصلاح وساماندهی سرعت گیرهای نامتعارف توسط مدیران شهری وراه وشهرسازی از ورودی روستای شمشیر تا خیابانهای تازه آسفالت شده شهرپاوه که قبلامعایب این مهم رابه تفصیل بیان نموده بودم و در اثر قصور آقایان متاسفانه شاهدچندین مورد تصادف و سانحه برای شهروندان شده بودیم خودجای سوال است که چرا مدیران شهری نسبت به نقد و خواسته بجای شهروندان بی تفاوت هستند؟

 

چرا موکلان مردم درصحنه انتخابات شهری عواقب سوء و پیامدهای شوم این مورد دافع گردشگری رابه شهرداری گوشزد نمی کنند؟ چرا شهرداری باوجود واگذاری خرابه ای بنام پارکینگ به بخش خصوصی درمیدان مولوی باوجود اخذ ورودی برای اتومبیل ها کوچکترین اقدامی در زمینه ساماندهی وترمیم محوطه واحداث دیوار حایل متناسب باشان شهر درمرز این به اصطلاح پارکینگ بعمل نمی آورد؟

چرا شهر پاوه باوجود پتانسیل بسیار بالا در زمینه جذب گردشگر باوجود ویژگی های طبیعی بکر و توپوگرافی کوهستانی رنگین که بهشت سیاحان و گردشگران است و این فاکتور موجب رونق اقتصادی بازار و کسبه میشود مدیران شهری در زمینه توسعه فضا و سازوکارهای شهری همچون احداث پارکینگ طبقاتی، اجرای طرح زوج وفرد برای 2ساعت در تایم پرترافیک روزانه، تشویق فرهنگ دوچرخه سواری بین شهروندان، استفاده ازالنماو فواره درپارک در حاشیه رفته شهیدکاظمی وغیره همت نمی گمارند؟

 

چرا ورودی جاده خانقاه که جذبه زیادی برای سیر مشتاقان و گردشگران طبیعت دوست دارد و مشرف بر زیبایهای انبوه خلقت است باوجود انبوه ترددروزانه ماشین کماکان مصداق سال 1338که پاوه مبدل به شهرستان گردیدمی باشد؟

 

خاتمه اینکه ضمن تبریک آغاز بکار اعضای محترم شورای شهر در مسند قانوگذاری شهری انتظار می رود شهری مترقی و توسعه یافته متناسب بافرهنگ و اصالت پاوه در طی دوره زمامداری خود بسازند که الگویی باشد برای ادوار آتیه و شهرهای همجوار انشاءالله.

 عین الدین رحیمی

دیدگاه شما