پربیننده ها

آخرین اخبار

19. شهريور 1396 - 20:30   |   کد مطلب: 296580
زندگی که با یک چرخ خیاطی امید و آرزو را دوباره زنده کرد من امروز در زیر سقف خانه خودم مشغول کارم دیگر نگاها و حرف های مردم آزارم نمیدهند دیگر برای یک لقمه نان نگاه های سنگین را تحمل نمیکنم ...

به گزارش هزار ماسوله، هستند بسياري از بانوان جامعه كه به طرق مختلف به نوعي اشتغالزايي و كار آفريني مي كنند و در كنار انكه براي خود زندگي خود را به حركت در آورده اند، براي چندين نفر ديگر نيز اشتغالزايي مي كنند، چرخ های خیاطی بانواني كه چرخ سنگین چندین زندگی را می چرخانند، از نمونه هايي است كه اين روزها شغل اكثر بانوان شهرم شده است.

 

صداي چرخ خياطي صدايي است كه شايد به تنهای معنی خاصي نداشته باشد ولی وقتی که در کنار هم قرار میگیرند نتی را که برای من جذابیت دارد را می نوازد،این صدا تنها صدای یک چرخ نیست این صدا صدای بانوان کار آفریني است که در کنار هم نشان می دهند که عزمي پايدار دارند.

 

بانوانی که با هم دلی و هم یاری توانستند به زندگی ما روح دوباره ببخشند.،صدای خیاطی من دل نشین ترین موسیقی را در خانه فقیرانه من  مینوازد،شاید برای اکثریت آدمی این صدا دلخراش باشد' ولی وقتی من با این صدا زندگیم و اموراتم میچرخد برایم دلنواز میشود.

 

من امروز هدف دارم ،دیگر شرمنده خواستهای کوچک بچه هایم نمی شوم دیگر هر روز برای مایحتاج زندگی دعوا نمیکنم من امروز زندگی میکنم.

 

زندگی که با یک چرخ خیاطی امید و آرزو را دوباره زنده کرد من امروز در زیر سقف خانه خودم مشغول کارم دیگر نگاها و حرف های مردم آزارم نمیدهند دیگر برای یک لقمه نان نگاه های سنگین را تحمل نمیکنم دیگر نمیترسم که صاحب خانه ام را ببینم دیگر از سوپری کوچمون خجالت نمی کشم.

 

من یک زنم من یک مادرم من بیوه نیستم من شوهر دارم ولی کسی نمیداند زندگیم را چطور سپری میکنم وقتی به دنبال کار میروم میگویند شوهر دارد ولی کسی نمي گوید مشکل دارد، من مشکلم را به چه کسی بگویم؟

 

تنها هم نوعان خودم مشکلم را درک کرده اند،  بدون اینکه پرسيده باشند شوهر دارد، و کمک کردند تا به زندگیم، امید بخشیدند .

 

این تنها مشکل من نیست این مشکل اكثر بانوان و مادرانیست که به خاطر اقتصاد پایه زندگیشان در حال سست شدن است

 

تقدیم بە بانوان  کار آفرین(ســـــایبــــان مهــــر و امـــــید )

دیدگاه شما