آخرین اخبار

27. تير 1396 - 14:00   |   کد مطلب: 296346
يادداشت/به مناسبت هفته بهزیستی
آسیب های اجتماعی و لزوم وجود امنیت اجتماعی
نظام تامین اجتماعی پویا و کارامد فرصت های برابر، فاقد فقر، فساد، نهاد خانواده استوار و منسجم ، شهروندانی مسئولیت پذیر ،دین باور و بهرمند از محیط زیست مطلوب هدف گیری شده است.

به گزارش هزار ماسوله، انسان به عنوان موجودی اجتماعی و با ویژگی های  منحصر به فرد در پیروی از فطرت خود، و در شرایط و عوامل گوناگون مکانی و زمانی برای حفاظت از خود و پاسخ به نیازهای خویش با همنوعان خود در تعامل و همیاری و گاهی در ستیز و مناقشه بوده اند. پیامبران الهی، اصلاحگران اجتماعی و انسان های آگاه و دانا در قرن های گوناگون ، انسان های عصر خود و نسل های آتی را به مشــارکت ، تفاهم و همدلی و یاریگیری تشویق و ترغیب کرده اند و از مجادله ، منازعه و تضییع حقوق همدیگر و تجاوز به حقوق مادی و معنوی هم باز داشته اند .

 

اجتماعات اولیه ( دارای خانواده های سنتی و گسترده ) پاسخگوی بسیاری از نیازهای و براورنده بسیاری از انتظارات و در عین حال ناظر و نگهبان بیشتر سنت ها و رسوم اجتماعی بودند . با ورود فناوری به زندگی انسان و آثار همه جانبه آن در زمینه های گوناگون زندگی ، مانند هسته ای شدن خانواده، مهاجــــرت گسترده و توسعه بی رویه شهرها و پیدا شدن پدیده هایی مانند حاشـیه نشینی ، کارتن خوابی و بی خانمانی همراه با انبوهی از انسان های بیــــــــکار و رها شده در سر هر کوی و برزن و در نهایت گذر از اجتماع سنتی به جامعه صنعتی ، وضعیت و شرایطی را پدیدار ساخت که برایند آن گسترش برخی رفتارهای نابهنجار و همچنین بروز آسیب های نو بود که بدون دخـــالت نهادهای رسمی و حکومتی کنترل و تعدیل آنها ممکن نبود و سازمان های دولتی همراه به نهادهای غیردولتی برآن شدند که با مشارکت شهروندان نسبت به این امور تدبیر کنند تا بتوانند امنیت اجتماعی در زمینه های گوناگون را که لازمه زندگی همراه با سلامت اجتماعی است تامین کنند .

 

 نظر به اینکه سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات هوشمندانه در حوزه وسیع و متنوع آسیب های اجتماعی یک امر فرابخشی و ملی و گاهی جهانی است. مجموعه سازمان ها و نهادهای ذی ربط، مستقیم و غیر مستقیم دارای مسئولیت هستند و برای انجام این تکلیف خطیر و ارزشمند که زمینه ساز امنیت و رفاه و رضایتمندی شهروندان و تحقق مدیریت کارامد است می بایست مشارکت لازم را در راستای ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی و کاهش و تعدیل آسیب های اجتماعی داشته باشند.

 

بر مبنای سند چشم انداز بلند مدت جمهوری اسلامی، ایران 1404 ایرانی برخوردار از ســـلامت و بهرمند از عدالت اجتماعی ، نظام تامین اجتماعی پویا و کارامد فرصت های برابر، فاقد فقر، فساد، نهاد خانواده استوار و منسجم ، شهروندانی مسئولیت پذیر ،دین باور و بهرمند از محیط زیست مطلوب هدف گیری شده است. سازمان بهزیستی نیز به عنوان یک نهاد در سطح جامعه  اولا در حوزه پیشگیری با ارائه برنامه های پیشگیرانه  و برگزاری کلاس های  متنوع (آموزش مهارت های زندگی و پیش از ازدواج و.....) تهیه بروشور و مطالب آموزنده در زمینه  های مختلف  و توزیع آن در ســـطح جامعه و دوما با ارائه  حمایت های  مادی( تحت پوشش قرار دادن خانواده های در معرض آسیب  و معلولان ) و معــــــنوی (امور مددکارانه و مشاوره های لازم  و به موقع ) اقدامات گستر ده ای برای  کاهش انواع آسیب های اجتماعی  انجام می دهد.

 

 

  تهیه و تنظیم: راغب محمودی کارشناس امور اجتماعی اداره بهزیستی شهرستان پاوه

دیدگاه شما