آخرین اخبار

21. فروردين 1396 - 1:29   |   کد مطلب: 295993
به یکباره تمام شبکه های مجازی مملو از گروهها و کانالهای حامی و آدم های قلم به دست و متخصص در امور شهری شده است.

به گزارش هزار ماسوله، به یکباره تمام شبکه های مجازی مملو از گروهها و کانالهای حامی و آدم های قلم به دست و متخصص در امور شهری شده است.

 

در زمانی که فرصت برای تبلیغات آغاز نشده و بر اساس قانون تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود، به لحاظ وسعت و ایجاد کانال و گروه، این تبلیغات و فعالیت های زود هنگام در فضای مجازی شروع شده است.

 

همه ی این چهره ها با تبلیغات خود،نوید طراحی نوین شهری را می دهند، گویی که با روی کار آمدن آنها، تغییری اساسی در وضعیت شهر را خواهند داد.

 

به لطف این فضای مجازی است که اکنون در زمانی که احراز صلاحیت کاندیداها هنوز مشخص نشده است، به شکلی وسیع و با تشکیل گروهها و کانالها، کاندیداها ژست های خود را انتشار می دهند.

 

این افراد که قصدشان خدمت به مردم است، از یک طرف با تشکیل این گروهها ، سردرگمی مخاطبین را به وجود می آورند و بعضاً هم به دلیل عضو گیری بدون اجازه از مخاطبین موجب آزردگی آنها می‌شوند.

 

برخی از این افراد رفتارشان خیلی با قبل فرق کرده، به طوری که اگر تاکنون در شهر دیده نشده اند، اما اکنون به طرق مختلف حضور خود را در محافل عمومی، بیشتر کرده اند.

 

همین حضور همیشگی در بین مردم هم باعث شده است، که به نوعی از شوق زیاد خدمت به مردم، هول شده و تبلیغات خیلی پیش از موعد خود را در فضای مجازی هم آغاز نموده اند.

دیدگاه شما