آخرین اخبار

8. آبان 1392 - 21:58   |   کد مطلب: 81116
سرمشق گرفتن از گذشته ونصایح وپند واندرزها در مسائل تربیتی واخلاقی شاید لازم باشد تا نظام خانواده ها قدری مستحکم تر واخلاقی تر گردند.
به گزارش هزار ماسوله و به نقل از جغرافيا و فرهنگ پاوه با توجه به ورود  اینترنت وفضاهای مجازی به درون زندگی  ما آدمها ، روشنگریهای زیادی به خانواده ها بخشیده است  آشنایی به مسائل جغرافیایی ،تاریخی ،فرهنگی، وهمچنین به مسائل  اجتماعی وجامعه شناسی همه جوامع بخصوص  پاوه کمک شایانی را به نسل کنونی نموده و بیشتر مردم براحتی در جریان  بیشتر  امورمربوط به  حوزه های مختلف ،گذشته خود قرار گرفته اند .شهر پاوه به واسطه اینکه یکی از  قطب های  مهم فرهنگی واجتماعی در حوزه جغرافیا ومکان در زمان خود به شمار می رفته ومسلما حوزه نفوذ وگسترش فرهنگی قابل توجهی هم داشته است ،در پاوه افراد متعددی با نگرشهای فکری خاص زندگی می کرده  وهرکدام به نحوی  نقش وکارکرد خاصی را ایفا نموده اند .

اینجانب(محمدغريب معاذي نژاد/جغرافيا و فرهنگ پاوه)در این پست سعی در معرفی وشناسایی فردی از اقوام خود دارم که از بعد روانشناسی  داری برنامه وخط مشی خاصی  در زندگی 80 ساله  در شهر پاوه بوده که در نوع خود کم نظیر   و در پیشبرد اهداف خود شیوه های خاص تربیتی لازم برای آن دوران را بکار گرفته اند.ایشان مرحوم ملا حامد پدر بزرگ اینجانب و فرزند ارشد مرحوم شیخ محمد پاوه می باشند .گذران زندگی ونوع معیشت موجود در روزگاران گذشته کلا در همه خانواده ها وابسته به باغ وباغداری بوده است .واو ازاین مسئله مستثنی نبوده است .در دوران نوجوانی مدت 4 سال را در شهر  کرکوک نزد مشایخ بزرگ  طریقت قادری گذرانده است .آنمرحوم دارای  چهار فرزند یکی دختر وبقیه پسر بوده است . او در بعد تربیت فرزندان واقوام خود  ونظم وانظباط  خانواده  در نسلهای گذشته   مثال زدنی  می باشد . نقش او در خانواده زمان خود ،از نوع پدر سالار بوده وحرف اول وآخر را او می زده است  هرچند از دیدگاه و نظر  روانشناسان و متخصصین مسائل تربیتی خانواده، می بایست فرزندان چنین الگوی تربیتی ارائه شده در خانواده پر خاشگر و طغیانگر  می بودند ،ولی براستی همه انها از بعد اخلاقی وایفای نقش مثبت در جامعه همانند سایرمردم تحصیل کرده در جامعه عمل نموده وذره ای آن الگوی تربیتی نقش منفی را در نسل بعدی بازی ننموده است  .به هرحال ویژگیهای خاص تربیتی او به گونه ای بوده که فرزندان ونوه ها می بایست از یک نظم خاصی در جامعه بر خوردار بوده برای مثال در صورت شکایت یک صاحب باغ در زمینه دستبرد به باغ وی با شدید ترین رفتارها مواحه می گشتند و.هیچ فرزندی حق دراز کردن پا در نزد وی را نداشته وسیگار ی بودن فرزندان را جرم تلقی وهیچگاه گذشت نمی نمودند .آموزه های تربیتی را همیشه گوشزد ودر صورت تمرد با شدید ترین وجه بر خورد می نمودند .در واقع نگاههای تربیتی او برای امروزه ونسلهایی که به هیچ عنوان طرز تفکر پدر ومادر ان  مخصوصا پیر را نمی پذیرند وجوانان خام  سکاندار خانواده ها گشته  ودر هر زمینه ای تصمیم گیران نهایی هستند خالی است .هر چند روزگاران گذشته است وعلم پیشرفت قابل توجهی نموده وریکردهای جامعه کلا تغییر نموده وحتی البسه هم از این امر مسثتثنی نگشته است اما در بیشتر خانواده ها .رمز رسیور ماهواره ها  نزد فرزندان خانواده  است وپدران بی سواد که چیزی سرشان نمی شود وباید زودتر  بروند و بخوابند .وقتی که خانواده ها تفکرات گذشتگان خود را کنار زده ونصایح انان بی پشیزی نمی ارزد ،نتیجه ان تعدد معتادان در درون  کپر ها ودزدی اموال درون  باغها  بوده ومهم تر از همه تعدد طلاقهایی است که خانواده ها را گرفتار خود نموده است من در اینجا نمی خواهم نوع تربیت آنزمان را گوشزد ویا آنرا تایید نمایم ولی براستی نیم نگاهی هم به گذشته ونصایح وپند واندرزها  در مسائل تربیتی واخلاقی شاید لازم باشد  تا نظام خانواده ها قدری مستحکم تر واخلاقی تر گردند 

دیدگاه شما