آخرین اخبار

7. آبان 1392 - 22:25   |   کد مطلب: 80598
ابلاغ حکم آقای مختار احمدی به عنوان شهردار نودشه از سوی وزارت کشور و استانداری

هزار ماسوله به نقل از شوراي نودشه حکم قطعی آقای مختار احمدی که قبلا از طرف شورای نودشه با اکثریت قاطع به عنوان شهردار نودشه معرفی شده بود در محل استانداری با حضور معاون استانداری و معاونت حوزه شهری به ایشان ابلاغ و تحویل گردید آقای احمدی در این جلسه از کوششها و مساعدتهای آقای دمیاد استاندار محترم و معاونتهای محترم عمران و شهری و آقای خدر ویسی فرماندار محترم شهرستان پاوه و آقای مصطفایی بخشدار محترم منطقه نوسود  تشکر نمودند.با این حکم آقای مختار احمدی تا 4 سال دیگر در پست شهرداری نودشه به خدمت ادامه خواهد داد . 

ایشان متذکر شدند با وجود بدهکاری حدود 700 میلیون تومانی شهرداری نودشه که در دوره های  قبلی حاصل شده است سعی در به صفر رساندن بدهیها را دارد و اظهار نمودند که در حال حاضرشهرداری نودشه کوشش و جهت گیری خود را  در اهتمام به کارهای عام المنفعه و زیر بنایی وساماندهی به طرحهای نیمه تمام را دارد .آقای مختار احمدی پشتیبانی و همراهی شورای شهر و مردم را بزرگترین دلگرمی خویش دانستند و اظهار نظر نمودند که برای رفاه مردم و آسایش عمومی از هیچ کوشش مضایقه ندارند .

ایشان مردم شریف نودشه را به مشارکت و پشتیبانی از شهرداری دعوت نمودند و بویژه برای طرح خیابان سوم و بندگاه و کاوندان  از مردم استمداد طلبیدند .
 

دیدگاه شما