آخرین اخبار

6. آبان 1392 - 17:01   |   کد مطلب: 79940
خوشنویس خانقاهی ترجمه انگلیسی جزء سی ام قرآن کریم را در کمتر از یک ماه کتابت نمود.
به گزارش هزار ماسوله:سوما غفاری کارشناس برنامه ریزی شهری واز هنر مندان خوشنویس روستای خانقاه با الگوگیری ار خط کاپر پلیت علاوه بر  آیه الکرسی وترجمه انگلیسی جزءسی ام قرآن کریم قصد دارد با یاری خداوند متعال کل این کتاب آسمانی را کتابت نماید.

وی تاکنون دوبار با دعوت کانون آینه دانشگاه تبریز در نمایشگاههایی به نفع کودکان سرطانی درآن شهر شرکت نموده است . 

منبع:تارنماي روستاي خانقاه

دیدگاه شما