آخرین اخبار

1. آبان 1392 - 22:54   |   کد مطلب: 77765
اخیرا مشاهده شده است که ماده محرک بی تی (آمفتامینی) در قالب آدامس خوشبو کننده در بازار به ویژه سوپر مارکت ها عرضه می شود.
هزار ماسوله به نقل از سلام پاوه این ماده مخدر در بسته های سبز رنگ با عنوان آدامس خوشبو کننده عرضه می شود.
مشخصات و تبعات این آدامس محرک :گیجی، هیجانات غیرطبیعی، از دست دادن تعادل روحی و رفتاری از عوارض مصرف بی تی است ، زیرا این ماده مخدر از 30 درصد ناس(نوع ماده روانگردان) ، 50 درصد آهک و 20 درصد خاک و خوشبو کننده تهیه می شود.

متاسفانه بخشی از آمفتامین ها در کشور به صورت شکلات رژیمی و آدامس عرضه می شود و دانش آموزان و دانشجویان بدون اطلاع از عوارض آن بیشترین قشر متقاضی مصرف این مواد محرک هستند.

دیدگاه شما