آخرین اخبار

1. آبان 1392 - 22:27   |   کد مطلب: 77762
شهردار پاوه با اشاره به اينكه با شروع فصل جديد و آغاز به كار شوراي چهارم برنامه های جديد پر رنگ تر شده است گفت : برنامه هاي فرهنگي در رويكرد جديد شهرداري جايگاه ويژه اي دارد .
هزار ماسوله به نقل از شهرداري پاوه جمال ابراهيمي با اعلام خبرگفت : اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي در شهرداري با وجو پتانسيل هاي برتر فرهنگي نقطه عطفي براي بازتاب اين برنامه ها مي باشد .
وي با اشاره به برنامه پيشنهادي شهرداري در دوره جديد مديريتي افزود : اجراي برنامه فرهنگي شهرداري با تقويت زيرساخت هاي فرهنگي و تداوم اقدامات شهرداري در اين حوزه با هدف توسعه فرهنگي و اجتماعي و چشم انداز برنامه هاي فرهنگي مهمترين برنامه پيشنهادي شهرداري مي باشد .
 شهردار پاوه با اشاره به تشكيل كميته فرهنگي و اجتماعي شهرداري كه مي تواند فصل نو و جديدي را براي اتخاذ تصميمات صاحب نظران اصحاب قلم و كارشناسان در حوزه فرهنگي ايجاد نمايد . اظهار داشت : هويت بخشي به برنامه هاي فرهنگي شهر ، ايجاد زير ساخت هاي گردشگري ، ارتقاي فرهنگ ترافيك ، تغيير نگرش در برنامه هاي فرهنگي ، اجراي همايش هاي ارتقاي فرهنگ شهروندي ، راه اندازي سراي محله براي مشاركت شهروندان در مديريت شهري و همچنين ساخت نمادي سمبوليك جهت شناسه شهر از عمده فعاليت هاي فرهنگي شهرداري است .

دیدگاه شما