آخرین اخبار

27. مهر 1392 - 21:31   |   کد مطلب: 75976
پنجمین شماره هفته نامه ندای جامعه ویژه شهرستان پاوه منتشر شد این هفته نامه با تییر درشت سراب هولی در کما منتشر شد که به بررسی مشکلات این سراب می پردازد
هزار ماسوله به نقل از سلام پاوه این ویژه نامه که با تیتر «سراب هولی پاوه در کُما» منتشر شده است در یک گزارش و یادداشت تحلیلی به موضوع سراب هولی پاوه اشاره می کند و مشکلات این سراب یادها و خاطره ها. نگاهی به فیلم های خشونت آمیز در ماهواره با تیتر غفلت تلخ خانواده ها از دیگر مطلب این هفته نامه است.

در این شماره ستون خوب، بد زشت چهره شهرستان پاوه برای اولین بار راه اندازی  و ستون تاریخ به روایت تصویر هم به درخت کهنسال سراب هولی اختصاص داده شده است. در ستون عکس منتخب هفته موضوع تکدی گری مطرح شده و البته از کسانی که مشکل منهول فاضلاب را در پایین تر از مسجد جامع حل کرده اند تقدیر و تشکر شده است.

هفته نامه ندای جامعه

دیدگاه شما