آخرین اخبار

11. مرداد 1392 - 15:30   |   کد مطلب: 44645
فرياد هاي مردم روزه دار پاوه بر سر دشمنان اسلام:
تصاويري از حضور حماسي مردم پاوه در روز جهاني قدس
هزار ماسوله: مردم روزه دار و مسلمان پاوه در روز قدس فريادهاي الله اكبر و مرگ بر اسراييل خود را بر سر دشمنان اسلام زدند اين راه پيمايي از ميدان شهداي پاوه شروع شد و تا مسجد جامع پاوه در خيابان سراب هولي به صورت راه پيمايي انجام شد . و در پايان نيز بيانيه اي قرائت گرديد كه در آن اقدامات صهيونيستهاي غاصب محكوم شد و خاستار توجه وجدان بيدار جهاني به اين مسئله شدند.
 
 
 
 
 
 

دیدگاه شما