یادداشت/فردین رحیمی

نگاهی به گردشگری آیینی هورامان

سرویس: اجتماعیکد خبر: 300102|08:35 - 1400/11/21
نسخه چاپی
نگاهی به گردشگری آیینی هورامان
آنچه که درگردشگری آیینی وجود دارد،باورهایی است که تا امروز به حیات خود ادامه داده است. مشاهد آداب و رسوم ...

به گزارش هزارماسوله ،‍  گردشگری آیینی حاصل پیوند سفر با فرهنگ است. سفری که به واسطه آن انسان موفق به کشف آیین‌ها، اعتقادات و باورهایی می‌شود که در روح مکان جاری است و ریشه در فرهنگ کهن این مرز و بوم دارد. این آیین‌ها اکثراً وابسته به زمین و مکان هستند، به عبارتی مکان و آیین در قالب یک موجود زنده به حیات خود ادامه داده و می‌دهند. یکی جسم است و دیگری روح. گردشگری آیینی نوع خاصی از گردشگری فرهنگی است که آدمی را با اعتقادات و باورهای برخاسته از یک جامعه خاص آشنا می‌کند. 

آیین،نمود بیرونی باورها واعتقاداتی است که از فرهنگ وجامعه نشئت میگرد.بیهود نیست که یکی از بهترین راههای شناخت فرهنگ جوامع را در توجه به آداب و رسوم، باورها واعتقادات آن جامعه می دانند. باورهایی که در طول زمان در قالب آیین ها ومراسمی خاص معنا پیدا می کنند وتا آنجا پیش می روندکه بخشی از زندگی مردمان شکل می دهد این آیین ها به حکم جاری بودن در زمان،ضمن برخورداری از ارزش های تاریخی هرسال حجمی وسیعی از گردشگران را به خود اختصاص می دهند این نوع خاص از گردشگری آیین گردشگری نام دارد 

آنچه که درگردشگری آیینی وجود دارد،باورهایی است که تا امروز به حیات خود ادامه داده است. مشاهد آداب و رسوم به همراه کشف حقیقت آیین ها و درک چرایی ومفهوم نهفته در گذر مراسم یعنی اعتقادات وباورهای جامعه پاسخ به پرسشی است که ذهن گردشگر آیینی را به خود جلب می کند. 

مراسم پیرشالیار در میان مردم اورامان تخت یکی از همان باورهایی است که پس از هزاران سال توانسته خودش را به دنیای امروز برساند تا بخشی از تاریخ نانوشته ایرانی را بازگو کند.جشن پیر شالیار یکی ازآیین های کهنی است که هنوز رگه های باستانی در آن دیده میشود این مراسم نماد عینی از مشارکت های فعال مردم در مناسبت های مختلف اجتماعی وفرهنگی و سابقه ای به قدمت تاریخ دارد هر چند نام مراسم عروسی است ولی در اصل پیر شالیار یک مراسم آیینی است که در آن قربانی میکنند وبه سماع و نجوا با خدا می پردازند. 

باتوجه ثبت جهانی وحضور بیشتر گردشگران باید برای هر چه بهتربرگزار کردن این مراسم باشکوه برنامه ریزی برای ساخت جایگاه برای حضور گردشگران،توجه به زیر ساخت راههای هورامان،استفاده از تکنولوژهای به روز برای فضای بیشتر وبهتر روزهای مراسم،ارتقاء کیفی ودعوت از هنرمندان فرهیخته کشور و کردستان برای برگزاری باشکوه تر مراسم، استفاده از پتانسیل های مردمی ومشارکت برای ساخت وفضاهای بهتر برای گردشگران، تشویق سرمایه گذاران صنعت گردشگری،ثبت روز مراسم پیر شالیار در تقویم از مواردی می باشد که باید مورد توجه قرارگیرد.