دانش آموزان پاوه حافظان وناجیان آب

سرویس: اجتماعیکد خبر: 300089|08:33 - 1400/11/18
نسخه چاپی
دانش آموزان پاوه حافظان وناجیان آب
بهترین و موثرترین بستر برای آموزش وتفهیم مفاهیم اساسی زندگی از جمله مصرف صحیح آب،کماکان کلاسهای درس میباشد.

به گزارش هزارماسوله ،بهترین و موثرترین بستر برای آموزش وتفهیم مفاهیم اساسی زندگی از جمله مصرف صحیح آب،کماکان کلاسهای درس میباشد.

در همین راستا و برای پیوند سواد مدرسه ای به سواد زندگی اینبار نیز جمعی دیگر از دانش آموزان پاوه در بهمن ماه سال جاری پویشی عملی ومفید با عنوان:" شهرم پاوه کمبود آب دارد." در راستای توجه همگانی به بحران کم آبی در شهر پاوه وصرفه جویی ومدیریت صحیح مصرف آن در خانه ها را راه انداختند.

از مطالب ومفاهیم اساسی در کتاب" مطالعات اجتماعی" پایه هفتم مبحث آب، اهمیت ونقش حیاتی آن در زندگی ما می باشد.

١٠٠ دانش آموز پایه هفتم در آموزشگاه شهدای بیست خرداد پاوه در درس مطالعات اجتماعی برای یادگیری عملی وتفهیم وتعمیق مبحث اهمیت آب و راههای حفظ آن،هرکدام در منزل خویش با همیاری خانواده هایشان با خلاقیتهای متنوعی در انجام امور روزمره، مصرف آب را به حداقل ممکن رساندند که تصاویر گویای این خلاقیتهاست.

در سال تحصیلی جاری این سومین پویش دانش آموزی در درس مطالعات اجتماعی در راستای مفاهیم زندگی سالم است.

 

د. صفر ولدبیگی دبیر درس مطالعات اجتماعی