پویان فر:

تاکنون کانکس های ادارات در پایانه مرزی پاوه، راه اندازی نشده اند

سرویس: اقتصادیکد خبر: 299837|17:30 - 1400/08/23
نسخه چاپی
تاکنون کانکس های ادارات در پایانه مرزی پاوه، راه اندازی نشده اند
مسئول فنی و نظارت اداره راهداری استان کرمانشاه گفت: در خرداد سال بعد پیمانکار احداث سایت های موقتی کالا و مسافری را برای سه مرز استان مشخص کردیم که دو مرز سومار و شیخ صله به نتیجه رسید اما متاسفانه از خرداد ۹۹ تاکنون مکاتبات متعددی با مرزبانی استان انجام شده است که موفق به استقرار کانکس های ادارات در محوطه مشخص شده، نشدیم.

به گزارش هزارماسوله ،مسئول فنی و نظارت اداره راهداری استان کرمانشاه در نشست هماهنگی پایانه مرزی شوشمی در پاوه در سخنانی اظهار داشت: در مرداد سال ۹۸ سه مرز سومار شیخ صله و شوشمی به عنوان مرز رسمی تصویب شدند که اقدامات زود بازده این مرزها با احداث سایت های موقت مسافری و کالا در محوطه زمین ۷۵۰ متر مربع و حدود ۱۷۰ متر کانکس استاندارد برای مستقر شدن ادارات مربوطه تا زمان طرح جامع پایانه مرزی انجام شد .

 

پویان فر افزود: هم اکنون دو سایت مسافری و کالا در دو مرز سومار و شیخ صله کاملا احداث و در اختیارات ادارات مربوطه قرار گرفته است .

 

وی گفت: تنها مرزی که ما مشکل داشتیم مرز شوشمی بوده است که پس از مصوبه هیئت وزیران با رسمی شدن این مرز؛ در بهمن همان سال ؛ طرح جانمایی ادارات در دستور کار قرار گرفت .

وی افزود: در خرداد سال بعد پیمانکار احداث سایت های موقتی کالا و مسافری را برای سه مرز استان مشخص کردیم که دو مرز سومار و شیخ صله به نتیجه رسید اما متاسفانه از خرداد ۹۹ تاکنون مکاتبات متعددی با مرزبانی استان انجام شده است که موفق به استقرار کانکس های ادارات در محوطه مشخص شده، نشدیم.

وی ادامه داد: هم اکنون کانکس های این ادارات تهیه شده است، اما امکان انتقال آنها به پایانه مرزی شوشمی نشده ایم و امروز این مسئله در دستور کار ما قرار می گیرد.

 

پویان فر اضافه کرد: در اقدامات بلند مدت مطالعات طرح جامع سه مرز بررسی و کارشناسی شده است اما مسئله بزرگ در اقدامات بلند مدت مشکل تملک زمین را خواهیم داشت و تا زمانی که تملک این زمین ها توسط استانداری صورت نگیرد هزینه ای از سازمان ما بابت هزینه پایانه اختصاص پیدا نمی کند.

 

مسئول فنی و نظارت اداره راهداری استان کرمانشاه در پایان اظهار داشت: هم اکنون کارگروه هماهنگی مرزهای سه گانه را هم برای حل مشکلات کلی در اقدامات بلند مدت تشکیل داده ایم .