سرویس زبان هورامی هزارماسوله/

ئایەندەو ویروسو"کۆرۆنا"ی کۆرۆنا

سرویس: بخش هورامیکد خبر: 299699|23:09 - 1400/05/30
نسخه چاپی
ئایەندەو ویروسو"کۆرۆنا"ی کۆرۆنا
ئی ویروسە تاجدارە تا کەی هەن؟ پاسە کە دیارەن کۆرۆنا پی زویە چەنەمان نمەکنیۆ و جیا نمەذۆه و بەنی ئاذەم هەڵای نمەزانۆ چێشێش سەرمەی و ڕوەو کۆگەی مەلۆ و نیشتەن دیارۆ بەشکەم پی واکسەنانە بۆش زەمینەرە و پەی هەمیشەی چی فەتایە کە زۆرش پەی ئاوردەن،نجاتش بۆ و بەرشۆ.

به گزارش هزارماسوله ،ئی ویروسە تاجدارە تا کەی هەن؟ پاسە کە دیارەن کۆرۆنا پی زویە چەنەمان نمەکنیۆ و جیا نمەذۆه و بەنی ئاذەم هەڵای نمەزانۆ چێشێش سەرمەی و ڕوەو کۆگەی مەلۆ و نیشتەن دیارۆ بەشکەم پی واکسەنانە بۆش زەمینەرە و پەی هەمیشەی چی فەتایە کە زۆرش پەی ئاوردەن،نجاتش بۆ و بەرشۆ.

بەواتەو پۆل هانتێر،ئوستادو پزیشکی زانشتگاو"ئیست ئنگلەند"و ئێنگلیسی ناوەشی"کوویدوو۱۹"ی جە ئایەندەنە مەتاوۆ وێش بواڕۆ و بۆ بە هۆکار و سەبەبو ناوەشیوەتەری. پروفسۆر هانتێر ماچۆ:ویروسو"سارس کوو-۲"ێ مەرگش نیەن و پسەو ویروسانێ تەری کۆرۆنای هەر پەنج ساڵێ جارێ وێش مەنمانۆ و مەگنۆ بەرۆ و هەرچن واکسەنیچ مەتاوۆ دەرەقەتش بەی و وەرش بگێرۆ و ئامارو مەرگ و میری باورۆ واری،وەلێم هەرچی مەلمێ وەرۆ زۆر و هازەو دەرمانی ئی ناوەشیە کەمتەرۆ مەذۆ و ئینە یانی وەرگیری و پێشگیری چی فەتایە فرە خاستەرەن جە دەرمانیش و مشیۆ وەڵێ گرد چێوێنە نازمێ توشو جۆڕێ تازە و موقاومو ئی ناوەشیە بێمێ.

 

 بە واتەو پرۆفسور پۆل هانتێری،دیاری دای ویروسێو کرۆنای فرەتەر مەگنۆ زمسانی و فەسڵو سەردای و جۆرێ تازەو "سارس-کوو-۲"ێ هەر مەمانۆ و مەتاوم بواچم"دلتا ویروس"،کۆتایی ئی ناوەشیەنە و ئینە بە گۆمانی فرە نزیکتەرەن. 

پروفسۆر هانتێر ئینەیچشە وات کە شۆنەو چن ساڵێرە کوویدو ۱۹ی پسەو ناوەشیوە فەسڵی(یەرەمانگە)وێش دیاری مەذۆ و پسەو ویروسانێ تەری ئی فەتایە یانی سەرماخوردگی و ئەنفولانزا و ئاڵامەتی وێش نیشانە مەذۆ. وێ گێرتەی ویروسو کۆرۆنا و واڕیای زوبەزو جۆرو ئی ناوەشیە وهەرپاسە بێ هاز کەوتەی دەرمانو ئی فەتایە دماو داونەی واکسەنی هەمەگانی و کۆمەڵی بیەن سەبەبو ئانەیە تا پروسەی دەرمانی و ڕێخەکەن کەردەیش بۆ بە ئاواتێ دوردەسەیاو پەی بەشەریەتی.

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد