آخرین اخبار

25. بهمن 1399 - 16:17   |   کد مطلب: 299275
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان پاوه گفت: مرغداران باید کل مرغ تولید شده شان را به کشتار گاها تحویل دهند.

به گزارش هزار ماسوله، رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان پاوه در گفتگویی با خبرنگار ما با اشاره به وضعیت دامدارهای شهرستان گفت :دامدارها به دو نوع صنعتی و کوچک روستایی تقسیم می شوند که نهاده های موردنیاز واحدهای صنعتی از طریق اتحادیه دامداران استان تامین می گردد . تامین نهاده های مورد نیاز واحدهای کوچک روستایی نیز درحال ساماندهی است .

 

مهندس اردشیر صفیعی افزود: واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز پس از اخذمجوز جوجه ریزی از اداره دامپزشکی وحمل جوجه به محل مرغداری کل نهاده موردنیاز خود را شامل ذرت و سویا از طریق سامانه بازارگاه خرید و حمل می نمایندودر پایان دوره پرورش موظف هستند کل مرغ تولیدی خود را به کشتارگاهها مجاز استان تحویل نمایند.

 

صفیعی گفت: فرایند حمل مرغ به کشتارگاهها تحت نظارت اداره دامپزشکی با ثبت محموله ها در سامانه قرنطینه آن اداره صورت گرفته که پس از تحویل به کشتارگاه توسط نماینده دامپزشکی مستقردر کشتارگاه اهلیه محموله تایید می گردد ، بدیهی است تامین نهاده موردنیاز برای دوره بعدی پرورش منوط به تحویل وتاییدتخلیه در کشتار گاه می باشد.

 

وی  بازدید دوره ای از مرغداریها و دامدارها را به منظور پایش نهاده های تحویلی از دیگر فعالیت های مدیریت عنوان کرد و افزود: این بازدید ها در معیت نمایندگان صنعت معدن تجارت وتعذیرات ودامپزشکی وجهاد کشاورزی صورت می گیرد .

دیدگاه شما