یادداشت/

شهروندان ظالم و حیوانات مظلوم

سرویس: اجتماعیکد خبر: 299087|16:41 - 1399/09/25
نسخه چاپی
شهروندان ظالم و حیوانات مظلوم
بعنوان یک شهروند و ساکن شهر پاوە واقعا خودم و همەی همشهریان متعهد بە حقوق حیوانات را نمیبخشم کە با وجود رها کردن این حیوانات بی زبان در سرمای طاقت فرسای پاییز و زمستان ، هنوز هم در حفظ حقوق این چهارپایان مظلوم بی توجە و منفعل هستیم.

به گزارشهزار ماسوله، هرگاه سخن از حیوانات اهلی و یا وحشی به میان می آید،ناخوداگاه ذهن انسان بسوی حفظ و نگهداری و احترام به آنها معطوف میشود و اگر افرادی به هر دلیل نسبت به حق و حقوق حیوانات بی توجه باشند،عامە افراد جامعه از این نوع برخورد ناراحت و گله مند میشوند.

همشهریان بزرگوار و متعهد

نمیدانم آیا شما هم، هر روز چهارپایان درمانده(قاطر و خر) و رانده شده از طویله و محل نگهداری آنها را در لابلای جادەها و حتی کنار روستاها و شهرهایمان دیدەاید؟؟؟

بلی مطمئن هستم کە بیشتر شما عزیزان نیز،گلەهای زبان بستە و بی پناە را هر روز و هر شب در جاههای مختلف شهرستان پاوە دیدە و می بینید.

سوال این است کە صاحبان از خدا بی خبر این چهارپایان مظلوم، چگونە خودشان را اقناع و توجیە میکنند کە در فصل نیاز نهایت کار را از این حیوانات بکشند،ولیدر زمان کاهش کار و عدم نیاز آنها را در اوج سرما و کاهش مواد خوراکی لازم در طبیعت، آنها را از محل نگهداریشان راندە و در کوی و در و دشت سرگردان مینمایند.

من بعنوان یک شهروند و ساکن شهر پاوە واقعا خودم و همەی همشهریان متعهد بە حقوق حیوانات را نمیبخشم کە با وجود رها کردن این حیوانات بی زبان  در سرمای طاقت فرسای پاییز و زمستان ، هنوز هم  در حفظ حقوق این چهارپایان مظلوم بی توجە و  منفعل هستیم.

قابل عرض است کە رها کردن این حیوانات زبان بستە نە تنها ظلم بزرگ و خیانت فاحش بە حقوق شرعی و قانونی آنها میباشد،بلکە در موارد زیادی سبب دردسر برای باغداران و تخریب دیوار مزارع و همچنین  زحمتهای فراوان آنها میگردد.


قطعا همەی ما، تداوم روند کنونی و ادامەی ظلم بە این حیوانات را ظلم نابخشودنی میدانیم و بە همین دلیل انتظار داریم کە ادارات مرتبط با حفظ حقوق حیوانات مانند ادارە محیط زیست و همچنین انجمنهای زیست محیطی شهرستان در دفاع از حقوق این چهارپایان بیگناە همصدا شوند و قبل از تلف شدنشان، هر آنچە کە برای بازگرداندن آنها بە دست صاحبان نالایقشان لازم است بە کار بندند و در صورت عدم موفقیت و ناتوانی در انجام این تعهد دینی و انسانی بە قانون و دادگاە و در راس آنها دادستان محترم مراجعە نمایند تا از این بیشتر شاهد تضییع حقوق حقەی این حیوانات مظلوم نباشیم.

 

امید است کە در سایەی ابتکار درست و بجای مسئولین متعهد و همچنین تلاش  انجمنهای زیست محیطی فعال در این حیطە،در زودترین زمان ممکن شاهد کنترل و حفاظت درست از این حیوانات براساس حقوق شرعی و قانونی آنها باشیم

ناصح محمودی_۲۴/۹/۱۳۹۹

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد