گزارش ششم در ارتباط با ساخت مسکن برای دو خواهر نیازمند در نوریاب

سرویس: اجتماعیکد خبر: 298936|20:41 - 1399/08/20
نسخه چاپی
گزارش ششم در ارتباط با ساخت مسکن برای دو خواهر  نیازمند در نوریاب
با هزاران سپاس خداوند منان و تداوم همراهی افراد بزرگوار و نوعدوست،در مورخ ۲۰/۸/۹۹ کار بتن ریزی زیرزمین و قالبها انجام گردید.

به گزارشهزار ماسوله، 

بتون ریزی زیرزمین و قالبها جهت آمادەسازی برای ساخت نهایی

مدیر عامل انجمن هاومالی و برایەتی نوریاب به خبرنگار ما گفت: با هزاران سپاس خداوند منان و تداوم همراهی افراد بزرگوار و نوعدوست،در مورخ ۲۰/۸/۹۹ کار بتن ریزی زیرزمین و قالبها انجام گردید.

ناصح محمودی افزود: قبل از هر چیز از برادران عزیز بتن ریز،آقایان: استاد پیمان،زاهد،کورش،آرمان،دلشاد،رضا
 نهایت تشکر وافر را داریم کە با حوصلە و توجە خاص و بدون قبول هیچ دستمزدی کار را بە خوبی انجام دادند.  

وی گفت: همچنین وظیفەی خود میدانم کە از همەی خیرین بزرگوار کە در این مرحلە از کار ما را همراهی نمودند،از جملە  برادران: کاک سلام خسروی شهردار نوسود و کاک محسن سعیدی  کە هر کدام ۱۵ تن ماسە اهدا و برادر خیری کە ۳۰ کیسە سیمان اهدا و نخواست نامش ذکر گردد و همچنین از برادران آرماتوربند،برادران: آرمان ،مختار،رزگار و هژیر ولدبیگی و آقای فاروق محمد کریمی (رانندە جرثقیل) کە تیرچەها را بە محل کار آوردە و آنها را در کار گذاشت نهایت سپاس را بنماییم و از خداوند منان سلامتی و طول عمر با عزت را برای این برادران دلسوز خواستاریم.

وی ادامه داد: قابل عرض است کە افراد نوعدوست زیادی جهت  کمک در مراحل مختلف کار اعلام آمادگی نمودەاند کە انشالڵە در مراحل انجام کار بە نوع همکاری و چگونگی همراهی آنها اشارە مینماییم.

محمودی اضافه کرد: ضمننا تا مورخ ۲۰/۸/۹۹ مبلغ ۱۲۷میلیون تومان پول بە شمارە کارت اختصاصی جهت ساخت این واحد مسکونی واریز شدە کە با توجە بە برآورد حدود ۱۸۰ میڵیون تومان هزینە، از همەی خیرین عزیز انتظار داریم کە با همت والای خود بە حمایت خودشان جهت این امر مبارک تداوم بخشیدە و کمکهای خود را بە شمارە کارت مجازی زیر بە نام  هاومالی و برایەتی نوریاب واریز بنمایند

6037 9975 9920 4956

انجمن هاومالی و برایەتی نوریاب
۲۰ آبان ماە ۱۳۹۹

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد