پربیننده ها

آخرین اخبار

19. آبان 1399 - 20:51   |   کد مطلب: 298930
کتاب"چەمەڕاو وەشەسیایی"پنجمین اثر همایون محمدنژاد نویسندە و شاعر هورامان وارد بازار کتاب شد.

به گزارش هزار ماسوله، این کتاب شعری کە ترجمەی فارسی آن"چشم بە راە عشق" بودە حاوی اشعارنو بە زبان هورامی و سرایندەی آنها آقای همایون محمدنژاد می باشد.این کتاب ٥۴ صفحە  بودە کە ازسوی انتشارات "زایەلە"شهر مریوان منتشر شدەاست.

 

اشعار نو کتاب شعری" چەمەراو وەشەسیایی" در موضوع های عشق، دوستی،طبیعت،اجتماعی و...را در بر می گیرد.

 

درضمن از آقای محمدنژاد تاکنون آثار زیر منتشر شدە است.
۱ـ سەفەرەکێ گالیوێری(۱۳۹۲) ترجمە کتاب داستان مشهور دنیا از جانان سویفت بە زبان هورامی کە توسط انتشارات ئەوین مریوان منتشر شد.

 

۲ـ گردآوری و نوشتن اشعار دکتراحمد نعمتی کە بە صورت نوار صوتی بودند، در کتابی بەنام(وەسیەت پەی مەزهەری).
این کتاب ازسوی انتشارات ریباز مریوان چاپ و منتشر شد.

 

۳ـ تٲلیف کتاب داستان(یانەوخەما)به زبان هورامی

 

٤ـ تٲلیف کتاب داستانی(کناچێ نەتەرسە) بە زبان هورامی کە این کتاب ترجمەی کتاب فارسی(دختر شجاع) خانم رنگین دهقان می باشد.

 

وی علاوە بر تٲلیف تاکنون ویراستاری بیش از ۱۰ کتاب هورامی و فارسی در موضوعات ادبی،داستان،شعر ،اجتماعی، دینی و ... از قبیل جزء سی ام قرآن مجید بە زبان هورامی و ... را انجام دادە اند.

 

از اقدامات فرهنگی ایشان:
شرکت در همایش ها و کنگره های هورامان،کردستان و کرمانشاە و ..
 انتخاب ایشان بە عنوان ۱۲شاعر برتر و برگزیدەی فرهنگیان استان کردستان  در همایش شاعران استان ـسنندج درسال۱۳۹۷
چاپ شعر و یا مقالات در روزنامه ها، هفتەنامە و ماهنامە، مجلات، روزنامەهای سیروان، سروە،لووتکە،ئاوات،کوردەواری،
ڕۆژان،ئاگرین ڕۆژ،دیارکهن، گەلی کورد، امتیاز،همشهری،مجلە فصلنامەی معماری اسلامی،مجلە وانیار(هورامی)،انجمن سبز(چیا)، بەیان مهاباد،مجلە "هانە" و.... ازسال های ۱۳۷۱تاکنون مطالبی از ایشان بە زبان های فارسی و هورامی منتشر شدە است.

دیدگاه‌ها

مبارک باشد ،عالی بود

دیدگاه شما