آخرین اخبار

22. شهريور 1399 - 10:53   |   کد مطلب: 298724
سروش ابراهیمی کارشناس بیمه در شهرستان پاوه به این سوال پاسخ می دهد.

به گزارش هزار ماسوله، وی در گفتگویی با خبرنگار ما اظهار کرد: شرکت‌هایِ بیمه‌ای گاهی اوقات از روزنه‌یِ سوزن رد می‌شوند، اما در مواقعی دیگر از دروازه هم رد نمی‌شوند! علتش این است که یک نماینده‌یِ بیمه به علت دانش و تجربه‌یِ فراوان بیمه‌نامه‌ای کامل صادر کرده و نماینده‌ای دیگر به علتِ سطحِ پایینِ معلومات و عدمِ اطلاعِ بیمه‌گذار که ایشان هم اطلاعاتِ بیمه‌ایِ پایینی داشته، بیمه‌نامه‌ای ناقص صادر می‌کند و بنابراین در هنگامِ پرداختِ خسارت، زمانی که کارشناسِ خسارت با بیمه‌نامه‌ای ناقص مواجه می‌گردد، بالطبع نمی‌تواند خسارت را به‌صورتِ کامل پرداخت نماید،

 

وی افزود: این امر باعثِ بدبینیِ شخصِ زیان‌دیده و تبلیغِ سوءِ ایشان علیهِ صنعتِ بیمه و شرکت‌هایِ بیمه میگردد، نگارنده استدعا دارد در انتخابِ نماینده‌یِ فروش دقتِ فراوانی به‌خرج دهید و از تجاربِ ایشان استفاده نمائید و مشاوره‌هایِ ایشان را در هنگامِ خریدِ بیمه‌نامه بپذیرید، شاید هنگامِ خرید هزینه‌‌یِ بیشتری پرداخت نمائید اما شما بیمه‌نامه‌ای کامل خریداری کرده‌اید. البته همه‌یِ سازمان‌ها در کشور ، کم یا زیاد دچارِ بوروکراسی هستند و شرکت‌هایِ بیمه نیز از این داستان مستثنا نیستند.

سروش ابراهیمی/ کارشناسِ بیمه

دیدگاه شما