گزارش نخست در ارتباط با ساخت مسکن برای دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب

سرویس: صرفا جهت اطلاعکد خبر: 298699|23:38 - 1399/06/12
نسخه چاپی
گزارش نخست در ارتباط با ساخت مسکن برای دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب
گزارش نخست در ارتباط با ساخت مسکن برای دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب انتشار داده می شود.

به گزارشهزار ماسوله، با سپاس خداوند منان و همت خواهران و برادران خیر و بلند منش تا ساعت ۲۴ سەشنبە شب مورخ ۱۱/٦/۹۹ مبلغ ۳۰ میلیون تومان پول بە شمارە کارت مجازی و اختصاصی انجمن واریز گردیدە است.

 

قبل از هر چیز ،وظیفەی خود میدانیم کە نهایت سپاس و قدردانی خود را نثار تمامی خواهران و برادران دلسوز و خیر بنماییم کە با بزرگواری خودشان بە در خواست ما لبیک گفتند.
قابل عرض است کە بر اساس نظر مهندسین و کارشناسان ساختمانی،ساخت یک واحد ۸۰ متری حداقل بە ۲۰۰ میلیون پول نیاز دارد

لذا ضمن سپاس مجدد از تمامی عزیزانی کە تا این لحظە ما را همراهی نمودەاند،
از تمامی شما خوانندگان عزیز این گزارش انتظار داریم کە با بزرگواری خودتان ما را همراهی نمودە و با واریز پول بە شمارە کارت انجمن و همچنین انتشار کلیپ و شمارە کارت انجمن در فضای مجازی و ارسال بە اقوام ،دوستان و .... زمینەی جمع آوری مبلغ مذکور را فراهم نمایید.

امیدوار هستیم کە در زودترین زمان ممکن ،مبلغ مورد نظر جمع آوری گردد و ما نیز از هفتەی آیندە مقدمات شروع کار را فراهم نماییم.

توضیح کوتاە در ارتباط با شمارە کارت:

شمارە کارت اعلام شدە بنام انجمن هاومالی و برایەتی نوریاب ،بصورت مجازی و اختصاصی جهت ساخت واحد مسکونی برای این دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب میباشد و بە دلیل آنکە این خانوادە خودشان مایل بە اعلام شمارە کارت خود نبودند ،لذا انجمن این شمارە را برای این امر مبارک افتتاح نمودە است و تنها برای ساخت این واحد ساختمانی میباشد و بە هیچ وجە مبالغ واریزی بە این کارت، برای دیگر کارهای انجمن استفادە و هزینە نمیگردد.

        
 6037 9975 9920 4956

انجمن هاومالی و برایەتی نوریاب
۱۲ شهریورماە ۱۳۹۹

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد