گزارش اختصاصی هزارماسوله؛

روایت فقر و نداری و درخواست از مردم جهت کمک به این خانواده

سرویس: اجتماعیکد خبر: 298696|17:37 - 1399/06/10
نسخه چاپی
روایت فقر و نداری و درخواست از مردم جهت کمک به این خانواده
گزارشی تکان دهنده از زندگی دو خواهر در خانه ای با سقف و دیوارهای فرسوده و ترک خورده در روستای نویاب پاوه را با هم می خوانیم.

به گزارشهزار ماسوله، در روستای نوریاب پاوه خانه ای که طبقه زیرین آن جای کاهدان قدیمی و دیواره های آن فرسوده شده اند دو خواهر زندگی می کنند که هر لحظه احتمال فرو ریزی سقف این خانه وجود دارد و به همین خاطر و از سر ناچاری اقدام به رسانه ای کردن موضوع شدند بلکه بتوانند با کمک هم نوعان خود هرچه زودتر ساخت و سازی اساسی در این خانه انجام شود که در پی سخنان یکی از این خواهران خواهد آمد.

 

وی که نخواست نامش فاش شود به خبرنگار ما گفت: خاضعانە بە عرض میرسانم کە اینجانب دختری هستم کە با افتخار در کنار مادرم در زیر یک خانە کلنگی و دیوار ترک بردە با عزت و احترام زندگی میکنیم

ولی حیف و صد حیف کە فرسودگی کف خانە و ترکهای دیوار هر روز بیشتر و بیشتر میگردند و با وجود آنکە با جک و تیرک فلزی کف زیرین خود را کە بام طویلە و کاهدان قدیمی است نگە داشتەایم،اما هر آن احتمال فروریختن دارد.

راستش را بخواهید بە هیچ وجە تمایلی بە دراز کردن دست کمک نداشتیم و نمیخواستیم این کار را بکنیم،ولی بخدا قسم زندگی در این خانە و با این شرایط واقعا مشکل و جانسوز است

لذا بعد از کلنجار زیاد با خود و مادرم بە این نتیجە رسیدیم کە قطعا افراد بلندمنش و نوعدوست زیادی در کردستان و ایران  هستند کە با آگاهی از وضعیت بحرانی ما،چنین مشکل بزرگی را برای دو خواهر کوچک خودشان قبول نمیکنند و در صورت درخواست عاجزانەی ما،آستین همت را بالا میزنند و راە نجات ما را کە کمک در ساخت این خانە کلنگی میباشد را با دل بزرگ و روی گشادە در پیش میگیرند.

لذا از همەی خواهران و برادران عزیز انتظار داریم کە با همراهی و حمایت از این دو خواهر خودشان ،ما را از ترس و دلهرەی فروریختن این ساختمان پر از استرس و مشکلات رها سازند.

قابل عرض است کە متاسفانە خودمان هیچ پس اندازی نداریم و وام کمیتەی امداد نیز کە حدود۲۰ میلیون تومان میدهند،بە هیچ وجە کفایت درست کردن یک واحد ۸۰ متری را نمی نماید.

ضمننا شورای اسلامی، انجمن خیریەی روستا و همچنین موسسە صلاح الدین ایوبی کە ما مددجوی آنها هستیم،بزرگواری نمودە و ظمن تایید صحت درخواست ما، خودشان نیز در حد توان قول مساعدت بە ما را دادەاند کە مهر و امضای آنها پیوست میباشد.

بار دیگر از مطرح نمودن این معضل و درخواست کمک شرمندە هستیم ولی بخدا قسم نیازمند همراهی و همدلی همەی شما در جهت حل این معضل بزرگ میباشیم.

چنانچە عزیزانی لطف نمودە و خواهان کمک بە مادر رفع مشکل ساخت خانە ی  ما میباشند،عاجزانە انتظار داریم کە کمکهای خود را بە شمارە کارت زیر کە انجمن هاوماڵی بصورت مجازی و اختصاصی برای ساخت مسکن ما افتتاح نمودە،واریز بنمایید.

۶۰۳۷۹۹۷۵۹۹۲۰۴۹۵۶

بە نام انجمن هاومالی و برایەتی نوریاب

مدیر عامل انجمن هاومالی و برایەتی نوریاب نیز به خبرنگار ما گفت: شمارە کارت دادە شدە در کلیپ تهیە شدە، مجازی و اختصاصی فقط و فقط جهت ساخت واحد مسکونی برای دو خواهر نیازمند در روستای نوریاب میباشد

 

ناصح محمودی افزود: بە دلیل آنکە این خانوادە خودشان نخواستەاند نامشان ذکر گردد ،این شمارە برای این امر مبارک افتتاح گردیدە است و بە هیچ وجە مبالغ واریزی بە این کارت، برای دیگر کارهای انجمن استفادە و هزینە نمیگردد.

 

وی گفت: ان شاالله بتوانیم که گامی برای رفع مشکل این خانواده برداریم.

 

 

        

نظر شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد