آخرین اخبار

18. تير 1399 - 15:00   |   کد مطلب: 298603
امام جمعه پاوه گفت: نگذارید خانواده های عزیز جانباختگان بوزین و مرخیل بدون پشتیبان باقی بمانند به هر نحو ممکن به گونه ایی عمل نمایید که فرزندان این خانواده ها در پیچ و خم زندگی دچار مشکل نشوند و انتظار ما از جنابعالی و سایر مسئولین مرتبط این است.

به گزارش هزار ماسوله، 
در این دیدار که مدیر کل مدیریت بحران استان ، فرماندار پاوه ، مدیرکل منابع طبیعی استان ، رئیس اداره ی منابع طبیعی شهرستان و کارشناسان منابع طبیعی دکتر منصور را همراهی کردند حاجی ماموستا ملا قادر قادری ضمن خیر مقدم به میهمانان در سخنانی گفت :
شهرستان پاوه دارای تاریخی پر از فراز و نشیب و ایثار است مردم شهرستان پاوه در جنگ و سایر برهه های تاریخی انقلاب به معنای واقعی کلمه ایثار گر بوده اند .

امام جمعه پاوه افزود: جنگلها و مراتع جزء اموال و انفال یک مملکت هستند و جوانان ما وظیفه ی خود می دانند نگاهبانان خوبی برای این اموال باشند .

وی افزود: حادثه ی جانباختن مدافعان محیط زیست در چند هفته ی گذشته همه ی ما را متاثر کرد .

ماموستا قادری با بیان اینکه آتش بر منابع طبیعی کشور و منطقه نود درصد دارای عامل انسانی است گفت: باید چاره ایی اندیشید تا مرگ مدافعان طبیعت دیگر تکرار نگردد .

وی ادامه داد: جوانان ما برای مهار آتش جنگلها و مراتع منطقه غیرت دارند اما به آن صورت که لازم است تخصص ندارند ، در پاوه ،نوسود و باینگان پایگاههایی را دایر نمایید و از این جوانان غیرتمند عده ایی را در این پایگاهها آموزش و بکار گیری نمایید تا با تلفیق غیرت و تخصص در صورت هر گونه آتشی در منابع طبیعی منطقه سریعاً وارد عمل شده آن را مهار نمایند .

وی گفت: آقای فرماندار هنگامی که برای سازماندهی نیروها به منظور مهار آتش به منطقه رفته بود به بنده گزارش داد که : تعداد زیادی از جانوران که گونه های نادر ایران نیز هستند در بلندیهای منطقه مشاهده می شوند که از حرکات آنها معلوم است که ملتهب و نگران هستند و منتظر هستند تا ما آتش را خاموش کنیم تا آنها برای خوردن آب به کناره ی سیروان بروند – من از این سخنان فرماندار بسیار متاثر شدم .

امام جمعه پاوه در پایان گفت: نگذارید خانواده های عزیز جانباختگان بوزین و مرخیل بدون پشتیبان باقی بمانند به هر نحو ممکن به گونه ایی عمل نمایید که فرزندان این خانواده ها در پیچ و خم زندگی دچار مشکل نشوند و انتظار ما از جنابعالی و سایر مسئولین مرتبط این است.

دیدگاه شما