آخرین اخبار

11. آبان 1398 - 18:37   |   کد مطلب: 297982
یادداشت/ ناصح مرادی
خواسته مجدد بحق زلزله زده ها
فقر و بی کاری ناقوس زندگیشان شده و همانا یکی از خواسته های بحق این مردم رنجور " تمدید امهال وامهاست.

به گزارش هزار ماسوله، همگان باور داریم کە : زندگی یعنی تلاش و خستگی , غم و شادی , امید و ناامیدی . آرامش و سکوت  مختص آرامستان قبرستان است و بس ...

 

لیکن در این پیچ و خم زمان نان و کار همچنان دم و بازدم نفس ماندگاری است ..

 

آری در چینش فصول سال, پاییز را خرمن رنج و گنجینه تلاش نام نهاده اند .اما  برداشت ما در فصل برداشت همچنان در غم تمدید و پرداخت وامها است .

 

و اما نام و مستعار این مشکل و حوداث و گرفتاری که بسان سایه ای گام به گام با مردمان غم به دوش همراه است چه بنامیم?

مردمانی که در رکود , رکورد جهان را شکسته و در حقیری خط فقر نشسته اند .

مردمانی که روزگاریست روزه اند که شاید در غروب گشنگی اذان امید اوج بگیرد و لب به زندگی وا کنند و بار دگر خانه ای آباد نمایند

 

این اذان امید و کلید گشایش قفل مشکلات تنها به دستان توانمند و همت و هیبت مردان بزرگ گشایش می یابد . مخاطب ما همچنان آن خطیب بزرگ و همراه و همیار دیرینه این دیار جناب حاج ماموستا ملاقادر قادری است که خود واقف بر ناله و رنج محرومان منطقه میباشند که با همت بزرگ و نیت خدمت, خواهش و خواسته و تمنای مردمان محروم این دیار را به یار دیرینه و همسنگر قدیمی و سرچشمه ی گشایش نور امید سرزمین راست قامتان " مقام معظم رهبری (دامت برکاته) " برساند زیرا ایمان داریم که حب و همدلی مقام شامخ آن رهبر فرزانه نسبت به جنابعالی دلیلی است بر حل این مشکل و قبول خواسته های بحق این مردم ..

 

و شایسته است که لفظ "کاک" که در دل مردمان این دیار نشان از صمیمیت و دوستی و برادری و اخوی بزرگ خانواده است نثار نیک مرد و بزرگ مرد استانمان جناب کاک هوشنگ بازوند نمائیم که در زمان زلزله با چشمانی گریان در میان زلزله زده گان بسان برادر بزرگ ایفای نقش نمود . اذعان داریم برای چندمین بار متوالی نیز حاضرند بار غم و اندوه گران و آمال بحق بی خان و مانان دیار زلزله زده را بر دوش بکشند و با سفری تاریخی به پایتخت فریاد و ندای مظلومانه دیارشان را همراه با مجمع نمایندگان استان (این پیام رسانان خستگی ناپذیر در عرصه خدمت به مردم محروم) را به خدمت رئیس جمهور محبوب مملکتمان جناب آقای دکترروحانی و نمایندگان مجلس برسانند و مشکل تمدید امهال وامها را در صحن مجلس مطرح نمایند و باری دگر مرهم دل مجروح رنج دیده ی مردمان خویش باشند . قطعا و یقینا فاتحان این سفر تاریخی شما مردان بزرگ و ماندگار این سرزمین خواهید بود ..

 

و اما در خاتمه خطابمان مجمع نمایندگان استان میباشد که ناله و فغان این دیار را دیده و شنیده اند مردمانی که هنوز که هنوز است اشک بر دیده و سیه پوش دوران سیاهی خویش میباشند و همچنان در ساختن سایبانی ساده برای خانواده شان ناکام مانده اند . در , در بی پناهی درمانده اند و گریبانگیر فشار تحریم و رکود اقتصادی و تورم بازار و بی کاری اند و انتظار بیشتر از تعهدتان دارند ..

 

 زحمات فرا وظیفه ای تان جای بسی سپاسگذاری وقابل تقدیر است و با جسارت بە خود اجازە میدهم تا خواستە مجدد این دیار را بیان نمایم : که مجمع نمایندگان استان همراه و همگام با ایجاد حلقه اتحاد و بیانی واحد با رئیس جمهور محبوب استانمان جناب آقای مهندس بازوند و با رهبری پیر فرزانه منطقه و یار دیرینه امام (راحل) جناب حاج ماموستا ملاقادر قادری خواسته ها و توقعات مردمان سرزمین زلزله زده که فقر و بی کاری ناقوس زندگیشان شده و همانا یکی از خواسته های بحق این مردم رنجور " تمدید امهال وامهاست " را محقق نمائید و مطمئنم در این راستا دعای خیر مردان پینه به دست و مادران رنج دیده راه گشای این امر مهم و بدرقه راهتان خواهد بود .. (جزاک الله خیرا کثیرا)

 

 با احترام  مهندس ناصح مرادی

دیدگاه شما