آخرین اخبار

14. مهر 1398 - 20:35   |   کد مطلب: 297920
یادداشت/دکتر مهوش معاذی نژاد
اهمیت ارتباط موثر و غیر موثر در روابط زوجین

به گزارش هزار ماسوله، عواملی که بر زندگی زناشویی تاثیر می گذارد و موجبات بروز رضایت یا نارضایتی را در زندگی فراهم می کند ، بسیار زیاد است. عواملی همچون کیفیت ارتباط قبل از ازدواج، چگونگی ازدواج و شیوه های ارتباطی زوجین و روش برخورد با مشکلات زناشویی از جمله عوامل شناخته شده است اما پژوهشگران بر این باورند ، کسانی  در روابط صمیمانه خود با همسر موفق می شوند که از مهارتهای ویژه ای همچون برقراری ارتباط موثر برخوردارند.   

 

ارتباط مایه ی حیات هر رابطه است ، هنگامی که ارتباطی بی پرده ، واضح و با احساس روی می دهد ، رابطه تقویت می گردد و اما زمانی که به صورت تدافعی ، پرخاشگرانه و ناموثر برقرار می شود رابطه را تضعیف می کند. بارکر اظهار می دارد که ارتباطات روشن برخلاف ارتباطات پوشیده ، عموماً مطلوب هستند ، حال آن که ارتباطات پوشیده که مبهم ، فریبنده یا سر درگم کننده هستند ، احتمال گیجی و تحریف شدن از سوی گیرنده را افزایش می دهند و به اضطراب می انجامد. مطالعات نشان می دهد که ارتباط کلامی مثبت بطور همزمان همبستگی مثبتی با رضامندی زناشویی دارد و ارتباط منفی ، نشانه و آغاز آشفتگی زوجین است .

 

یکی از اختلافات عمده بین زوجین در هنگام ارتباط ، تفاوت زوجین در ادراک و برداشتشان از روابط است . ادراک و برداشت زوجین از ارتباط بسیار با اهمیت است و نقش موثری در رضایتمندی زوجین دارد . کیفیت ارتباط بین زن و شوهر قویترین پیش بینی کننده رضایت زناشویی می باشد . روابط زناشویی می تواند دستمایه ی شادی و در غیر این صورت منبع بزرگ رنج و تالم می باشد.خانواده های موثر خصوصیات مشخصی دارند که در الگوهای ارتباطی آنها آشکار است . ارتباط سالم در این خانواده ها ابداع کننده و نگهدارنده روابط مفید است.

 

برگرفته از کتاب: مهارتها ی خانواده ،ازدواج و روابط زناشویی

ترجمه وتالیف:
دکتربهاء امینی /دکترمهوش معاذی نژاد

دیدگاه شما